En hållbar plats för en bättre vardag!

Socialdemokraterna har precis presenterat sin kommande budget för år 2023 och även en plan som sträcker sig fram till 2027. Budgeten bygger på att skapa välfärd för unga och äldre. Socialnämnden får ett extra anslag med 100 miljoner, en stor del, nämligen 70 miljoner ska avsättas för satsningar på personal inom vård och omsorg. En historisk satsning i en historiskt stark budget. Ett nytt vård och omsorgsboende kommer att byggas i Falkträskområdet.


Stark investeringsbudget

Skellefteå kommuns investeringsbudget fram till 2027 är nästan 6 miljarder, det är fantastiskt glädjande att vi har möjlighet att satsa på vår utveckling utan att behöva låna hela beloppet. Vi är en välskött kommun med god ekonomi.  Det kommer även skola och utbildning få ta del av. Här förstärks investeringsbudgeten från 650 miljoner till hela 1,5 miljarder kronor. Det kommer ge flera förskolor, en ny gymnasieskola och förstärkning av grundskolor. Vi behöver det i det växande Skellefteå. 

Andra glädjeämnen

I budgeten ryms självklart andra glädjande satsningar. Vad sägs om en fullstor fotbollshall på Norvalla med ett gym för personer med funktionsvariation. Ridhusen i Skellefteå och Ersmark kommer att få ta del av förbättringar. Ny vattenförsörjning i Bureå och Lövånger. I hela kommunen satsas det på utbyte och nyproduktion av belysning. Slutligen kommer hamnen göras fossilfri, nya industriområden och bostadsområden ska färdigställas och gång och cykelbanor ska byggas ut. Allt för att underlätta för hela Skellefteå kommun att delta i den gröna omställningen. 

facebook Twitter Email