Aktuellt

Rapport från Kommunfullmäktige – 240227

När Kommunfullmäktige sammanträdde den 27/2 så blev det en fråga som verkligen hamnade i fokus. Miljö- och klimatprogram för Skellefteå kommun 2024-2030 var det aktuella ärendet och programmet antogs glädjande nog efter en lång debatt med väldigt tydliga skiljelinjer. För Sverigedemokraterna är det oklart kring klimatförändringar överhuvudtaget med lite olika budskap från olika ledamöter. Från Alliansen så anser man att klimatet är en viktig fråga, men däremot ska det inte göras några uppoffringar. Framför allt ska vi köra lika mycket bil, det ska inte kosta mer att köra bil och samhället verkar inte ska ställas om inom transportsektorn. Men lyckligtvis fanns det också rimliga röster som såg värdet i att staka ut en hållbar väg mot framtiden.

Men först handlade det om Skolan som diskuterades flitigt under morgonens interpellationsbehandling. Först handlade det om krisberedskap i skolan där såväl För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg som Gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren och Nämnden för support och lokalers ordförande Tomas Teglund samtliga fick redogöra för vilka planer och vilken beredskap som finns. En viss självkritik…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 240206

Dagordningen var lång i årets första Kommunfullmäktige 2024. Den stora punkten på dagordningen var planeringsförutsättningarna för budget och plan där också dagens tydligaste politiska nyhet kom. Sverigedemokraterna valde nämligen att rösta med Moderaterna för en sänkning av kommunalskatten. Tydligt att partiet visar att det är en borgerlig ekonomisk politik man företräder och att mer till de som har mest prioriteras över välfärd och stöd till de som har mindre.

Vi har sett ett flertal sammanträden med många interpellationer till kommunens nämnder och bolag men dagens dagordning var nog någon form av rekord. Inledningsvis var det precis som innan årsskiftet frågan om utskrivningsklara som lyftes. Diskussionen blir lite krånglig när den utgår från lite bristfälliga data som det dras slutsatser ifrån. Beskedet från Socialnämndens ordförande…

Läs mer

VIKARIAT SOCIALDEMOKRATERNA SKELLEFTEÅ

Socialdemokraterna i Skellefteå söker en person som kan vikariera på vår expedition. Ett roligt, spännande och omväxlande jobb! Välkommen med din ansökan!

Som ansvarig för expeditionen hos oss är du en spindel i nätet med ansvar för expeditionens öppethållande, administrativa uppgifter samt kommunikation internt och externt. Du ansvarar för utskick av dagordning och handlingar inför möten, medlemsregister med mera. Vi söker dig som: * Har erfarenhet av administrativa uppgifter samt sociala medier. * Har ett bra bemötande…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 231128

Flera partier hade svårt att fylla sina platser i Kommunfullmäktiges bänkar i årets sista sammanträde. Troligen var det hårda vädret en stor bidragande faktor för många. En kort dagordning brukar ibland innebära snarare ett ännu längre möte då det finns utrymme för lite större utsvävningar för diskussionsivriga ledamöter. Så blev inte fallet den här dagen utan alla ledamöter kunde skickas hem för snöskottning redan strax efter två. En hel del hann dock avhandlas ändå!

Som vanligt var det interpellationer till olika nämndsordföranden som inledde dagordningen. Lång diskussion blev det kring utskrivningsklara patienter på Skellefteå sjukhus och hur kommunen lyckas med att ta hem de som är medicinskt färdigbehandlade. Den senaste tiden har det varit en tuff situation på sjukhuset med längre tider än vanligt för kommunen att kunna ta…

Läs mer

Lägesrapport: Vallöften – Kultur och Fritid 2

Att se till att fler skyddsvärda naturområden i Skellefteå Kommun verkligen får ett skydd har varit en prioriterad fråga när vi i Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet tagit fram vår politik för mandatperioden 2022-2026. FN:s globala mål om biologisk mångfald är att 30% av jordens yta ska skyddas. Förra året var andelen skyddad natur i Skellefteå…

Läs mer

Uttalande från Skellefteå Arbetarekommuns representantskap

Studiecirklar har sedan inledningen av 1900-talet varit en viktig del i förenings­livet, inte bara i politiska sammanhang, utan i hembygds­föreningar, fackföreningar och allehanda ändamål. Den SD-stödda regeringen skär nu ner med nästan en tredjedel av finansieringen till studieförbunden på tre år.

Att så drastiskt och omfattande skära ned hotar inte bara folkbildningen, utan även civilsamhället, lokalsamhället, kulturen och idrotten i vårt land. Studieförbunden är en självklar del i många svenskars vardag, som flexibelt kunnat möta varje tids behov. Studiecirklar spelar stor roll för folklig kultur – nära hälften rubriceras som estetiska, det vill säga skapande verksamhet inom…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 231107

Ärenden om försörjningskrav för arbetskraftsinvandring, motion om utbetalning av försörjningsstöd, samarbete med omsorgsprojekt samt en kärnkraftsplan för Skellefteå kommun gav samtliga långa talarlistor och debatter med rätt så högt tonläge. Från Socialdemokraterna är vi nöjda över att det inte inleds något arbete med att möjliggöra kärnkraft i Skellefteå. Sällan har väl en fråga så tydligt illustrerat att det gör skillnad vem som styr i kommunen. En framtid där Skellefteå Kraft fortsätter att sätta kommunen på kartan med förnyelsebar energi, eller en kärnkraftskommun.

Fullmäktiges sammanträde hade knappt ens hunnit börja innan debatten tog fart ordentligt. Ärendet var en interpellation kring nya försörjningskraven för arbetskraftsinvandring. Linnea Öhman från Miljöpartiet ställde frågan till Evelina Fahlesson som svarade för personalnämnden hur kommunen ser på de problem som de nya kraven skapar för kommunen. Företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet beskrev…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 231024

Kommunens anställda ska inte tvingas till angiveri i vår kommun. Det var det tydliga beskedet från kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman och många från S, V, MP och C höll med från talarstolen. Trams och överreaktion att ens ta upp diskussionen hävdade representanter från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Varför de skrivningar som finns i Tidöavtalet kring frågan är så viktiga eller vad de mer konkret betyder hade man dock inte många svar på. Snarast kändes det som att man inte riktigt ville diskutera frågan, eller tog den riktigt på allvar.

Dagen inleddes lugnt med en interpellation från Liberalerna kring elförsörjning som avverkades i en rasande takt. Men sedan tvärvände det med nästa interpellation kring en eventuellt kommande angiverilag. Talarlistan blev lång och debattens tonläge högt. Från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och även Centerpartiet så uttrycktes en tydlig ståndpunkt mot den lag som regeringen utreder och uttryckt…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 230927

Onsdagens Kommunfullmäktige hade bara en fråga på dagordningen. Men sam tidigt en minst sagt viktig sådan. Det var nämligen dags att ta beslut om budget för 2024 med plan ända fram till 2033. Och det var en historiskt stark budget som presenterades från oss Socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet. Anslagen till vård, omsorg, stöd och skola är stora, det är i första hand där vi vil satsa de resurser som utvecklingen i vår kommun skapar. Och investeringsnivåerna fram till 2033 är närmast ofattbara med nivåer upp emot 10 miljarder! Skellefteå tar sjumilakliv!

Lorents Burman, Evelina Fahlesson och Joakim Wallström inledde dagen med en omfattande redovisning av Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag. Satsningarna är som sagt många och stora, samtidigt som ordningen i kommunfinanserna är fortsatt god och trygg. Den starka tillväxt som en socialdemokratisk modell skapat i Skellefteå kommun ger ett utrymme till satsningar som såväl imponerar som…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 230926

Sista dagarna i september innebär två dagar av Kommunfullmäktige. Men innan onsdagens budgetförhandlingar så bjöd tisdagen på ett mer traditionellt sammanträde. Och temperaturen kändes rätt låg fram till att en motion kring kommunens näringslivspolitiska program dök upp på dagordningen. Talarlistan blev lång och tonläget rätt högt när oppositionen anklagade majoriteten för att inte ta Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat på tillräckligt stort allvar. Medan majoriteten i sin tur ansåg att oppositionen ger densamma en helt orimligt hög verkshöjd.

Interpellationer, beslutsärenden, motioner och frågor var som vanligt vad som fanns på dagordningen men till skillnad från tidigare under året var inte dagordningen lika lång och fullproppad med interpellationer. Men som vanligt var det interpellationerna till ordföranden i nämnder och bolag som inledde dagordningen. Framför allt handlade det om frågor kring beredskap från Liberalerna och…

Läs mer
facebook Twitter Email