Kommunen

Kommunstyrelsen
Lorents Burman Lorents Burman
Ordförande
lorents.burman@skelleftea.se
Evelina Fahlesson Evelina Fahlesson
1:e vice ordförande
evelina.a.fahlesson@skelleftea.se
KF Valberedning
Kenneth Fahlesson Kenneth Fahlesson
Ordförande
kenneth.fahlesson@skelleftea.se
Bygg- och Miljönämnden 
Felicia Lundmark Felicia Lundmark
Ordförande
felicia.a.lundmark@skelleftea.se
För- och grundskolenämnden
Fredrik Stenberg Fredrik Stenberg
Ordförande
fredrik.k.stenberg@skelleftea.se
Gymnasienämnden
Joakim Dahlgren 
Ordförande
Joakim.Dahlgren@skelleftea.se

Kulturnämnden
Daniel Sjögren Daniel Sjögren
Ordförande
daniel.h.sjogren@skelleftea.se
Fritidsnämnden
Daniel Sjögren Olof Nyström
Vice ordförande
olof.nystrom@skelleftea.se
Samhällsbyggnadsnämnden
 

Peter Stensmar
Tillförordnad ordförande
peter.stensmar@skelleftea.se


Sara Keisu
Föräldraledig
Ordförande
sara.keisu@skelleftea.se 

Socialnämnden
Iosif Karambotis Iosif Karambotis
Ordförande
iosif.karambotis@skelleftea.se
Konsument och överförmyndarenheten
  Valter Stenberg
Ordförande
valter.stenberg@skelleftea.se
Personalnämnden 
Evelina Fahlesson Evelina Fahlesson
1:e vice ordförande
evelina.a.fahlesson@skelleftea.se
Gemensam nämnd för drift av personalsystem
Evelina Fahlesson Evelina Fahlesson
1:e vice ordförande
evelina.a.fahlesson@skelleftea.se
Support och lokaler
Tomas Teglund Tomas Teglund
Ordförande
tomas.teglund@skelleftea.se
Gemensam måltidsnämnd
Tomas Teglund Tomas Teglund
Ordförande
tomas.teglund@skelleftea.se
Valnämnden
Annika Nyman
Ordförande

Krisledningsnämnden
Lorents Burman Lorents Burman
Ordförande
lorents.burman@skelleftea.se
Demokratiberedningen 
Daniel Ådin Daniel Ådin
Ordförande
daniel.adin@skelleftea.se
Revisorer
   
  Maggie Zingmark
   
facebook Twitter Email