Kommunen

Kommunstyrelsen
Lorents Burman Ordförande lorents.burman@skelleftea.se
Maria Marklund 1:e vice ordförande maria.marklund@skelleftea.se
KF Valberedning
Kenneth Fahlesson Ordförande kenneth.fahlesson@skelleftea.se
Gymnasienämnden
Felicia Lundmark Ordförande felicia.a.lundmark@skelleftea.se
För- och grundskolenämnden
Fredrik Stenberg Ordförande fredrik.k.stenberg@skelleftea.se
Bygg och miljönämnden
Evelina Fahlesson Ordförande evelina.a.fahlesson@skelleftea.se
Kulturnämnden
Daniel Sjögren Ordförande daniel.sjogren@skelleftea.se
Fritidsnämnden
Jonna Lundgren Vice ordförande jonna.lundgren@skelleftea.se
Samhällsbyggnadsnämnden
Sara Keisu Ordförande sara.keisu@skelleftea.se 
Socialnämnden
Iosif Karambotis Ordförande iosif.karambotis@skelleftea.se
Konsument och överförmyndarenheten
Valter Stenberg Ordförande valter.stenberg@skelleftea.se
Personalnämnden 
Maria Marklund Ordförande maria.marklund@skelleftea.se
Gemensam nämnd för drift av personalsystem
Maria Marklund Ordförande maria.marklund@skelleftea.se
Support och lokaler
Tomas Teglund Ordförande tomas.teglund@skelleftea.se
Gemensam måltidsnämnd
Tomas Teglund Ordförande tomas.teglund@skelleftea.se
Valnämnden
Tobias Wass Ordförande
Krisledningsnämnden
Lorents Burman Ordförande lorents.burman@skelleftea.se
Demokratiberedningen 
Tomas Marklund ordförande tomas.marklund@skelleftea.se
Revisorer
Ann-Christin Westerlund
Maggie Zingmark
Ola Burström

 

facebook Twitter Email