Rapport från Kommunfullmäktige – 240429

Oppositionen vill in och peta och detaljstyra i det mesta, det var temat för måndagens fullmäktigesammanträde. Allt från arbetstider i vård och omsorg till skärmtid i skolan och hur studieförbunden i kommunen ska få genomföra sin verksamhet. Hela sammanträdet kom att likna en närmast folkbildande insats där företrädare för majoriteten fick lägga ansenlig tid på…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 240327

Kommunfullmäktige den 27/3 blev en ganska kort och lugn tillställning. Viss debatt uppstod dock kring gymnasieskolan, färdtjänst, kommunens näringslivspolitiska program samt en smula oväntat även floursköljningar! Det sistnämnda visade sig dock mot slutet av ärendets behandling vara en fråga där det rådde total enighet. Det tog dock en hel del diskussioner innan vi hamnade där. De viktigaste beslut som togs var annars att vi fastställde det näringslivspolitiska programmet, tog beslut om investering i tillfälliga boenden på campingen samt gratis kaffe och andra varma drycker till medarbetare i Skellefteå kommun!

Interpellationer om skolan är en pågående följetong i fullmäktige. Så även detta sammanträde. Lång diskussion uppstod direkt på första interpellationen kring frånvaro i Skellefteås gymnasieskolor. Det rådde dock närmast enighet kring hur de olika partierna vill att gymnasieskolan och närvaron i densamma ska fungera, även om det kändes som att interpellanten ville signalera något annat….

Läs mer

Uttalande till stöd för de strejkande arbetarna på Tesla

Sedan den 27 oktober strejkar IF Metall på Teslas svenska serviceställen och verkstäder. Anledningen är att Tesla vägrar teckna kollektivavtal. Vi i Skellefteå arbetarekommun står enade i solidaritet med IF Metalls medlemmar som strejkar. Enade med IF Metall men också LO och övriga fackförbund som vidtagit sympatiåtgärder. För oss som socialdemokrater är strejkrätten och den svenska modellen en hörnsten i vårt samhällsbygge. Därför vill vi också se att det skickas starka samhällsbyggare som värnar den svenska modellen till Bryssel efter EU-parlamentsvalet i juni!

För det har absolut inte gått att ta för givet att alla står upp för den svenska modellen. Svenskt näringsliv gör utspel efter utspel som undergräver modellen och hotar strejkrätten. Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson från Sverigedemokraterna gick under hösten till hårt angrepp mot både mot facken och mot Socialdemokraterna kopplat till strejken på Tesla som…

Läs mer

Bondska för gammal och ung på årsmötet!

Skellefteå Arbetarekommuns årsmöte gästas av ungdomar från föreställningen "Senna Tale Ve - Av ungdom för ungdom". Vi som inte har Bondskan i blodet får lära oss lite samtidigt som nog en och annan i församlingen kommer att känna igen sig.

Några länkar till mer information om och från våra gäster! https://sverigesradio.se/artikel/de-vill-gora-bondska-trendigt-haller-kurs-for-ungdomar https://sverigesradio.se/artikel/16-arige-florian-laddar-for-kalas-pa-bonnska-men-dialekterna-ar-hotade https://www.tv4.se/klipp/va/20584191/16-ariga-florian-kan-prata-bondska-sett-upp-till-de-som-kan

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 240227

När Kommunfullmäktige sammanträdde den 27/2 så blev det en fråga som verkligen hamnade i fokus. Miljö- och klimatprogram för Skellefteå kommun 2024-2030 var det aktuella ärendet och programmet antogs glädjande nog efter en lång debatt med väldigt tydliga skiljelinjer. För Sverigedemokraterna är det oklart kring klimatförändringar överhuvudtaget med lite olika budskap från olika ledamöter. Från Alliansen så anser man att klimatet är en viktig fråga, men däremot ska det inte göras några uppoffringar. Framför allt ska vi köra lika mycket bil, det ska inte kosta mer att köra bil och samhället verkar inte ska ställas om inom transportsektorn. Men lyckligtvis fanns det också rimliga röster som såg värdet i att staka ut en hållbar väg mot framtiden.

Men först handlade det om Skolan som diskuterades flitigt under morgonens interpellationsbehandling. Först handlade det om krisberedskap i skolan där såväl För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg som Gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren och Nämnden för support och lokalers ordförande Tomas Teglund samtliga fick redogöra för vilka planer och vilken beredskap som finns. En viss självkritik…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 240206

Dagordningen var lång i årets första Kommunfullmäktige 2024. Den stora punkten på dagordningen var planeringsförutsättningarna för budget och plan där också dagens tydligaste politiska nyhet kom. Sverigedemokraterna valde nämligen att rösta med Moderaterna för en sänkning av kommunalskatten. Tydligt att partiet visar att det är en borgerlig ekonomisk politik man företräder och att mer till de som har mest prioriteras över välfärd och stöd till de som har mindre.

Vi har sett ett flertal sammanträden med många interpellationer till kommunens nämnder och bolag men dagens dagordning var nog någon form av rekord. Inledningsvis var det precis som innan årsskiftet frågan om utskrivningsklara som lyftes. Diskussionen blir lite krånglig när den utgår från lite bristfälliga data som det dras slutsatser ifrån. Beskedet från Socialnämndens ordförande…

Läs mer

VIKARIAT SOCIALDEMOKRATERNA SKELLEFTEÅ

Socialdemokraterna i Skellefteå söker en person som kan vikariera på vår expedition. Ett roligt, spännande och omväxlande jobb! Välkommen med din ansökan!

Som ansvarig för expeditionen hos oss är du en spindel i nätet med ansvar för expeditionens öppethållande, administrativa uppgifter samt kommunikation internt och externt. Du ansvarar för utskick av dagordning och handlingar inför möten, medlemsregister med mera. Vi söker dig som: * Har erfarenhet av administrativa uppgifter samt sociala medier. * Har ett bra bemötande…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 231128

Flera partier hade svårt att fylla sina platser i Kommunfullmäktiges bänkar i årets sista sammanträde. Troligen var det hårda vädret en stor bidragande faktor för många. En kort dagordning brukar ibland innebära snarare ett ännu längre möte då det finns utrymme för lite större utsvävningar för diskussionsivriga ledamöter. Så blev inte fallet den här dagen utan alla ledamöter kunde skickas hem för snöskottning redan strax efter två. En hel del hann dock avhandlas ändå!

Som vanligt var det interpellationer till olika nämndsordföranden som inledde dagordningen. Lång diskussion blev det kring utskrivningsklara patienter på Skellefteå sjukhus och hur kommunen lyckas med att ta hem de som är medicinskt färdigbehandlade. Den senaste tiden har det varit en tuff situation på sjukhuset med längre tider än vanligt för kommunen att kunna ta…

Läs mer

Lägesrapport: Vallöften – Kultur och Fritid 2

Att se till att fler skyddsvärda naturområden i Skellefteå Kommun verkligen får ett skydd har varit en prioriterad fråga när vi i Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet tagit fram vår politik för mandatperioden 2022-2026. FN:s globala mål om biologisk mångfald är att 30% av jordens yta ska skyddas. Förra året var andelen skyddad natur i Skellefteå…

Läs mer

Uttalande från Skellefteå Arbetarekommuns representantskap

Studiecirklar har sedan inledningen av 1900-talet varit en viktig del i förenings­livet, inte bara i politiska sammanhang, utan i hembygds­föreningar, fackföreningar och allehanda ändamål. Den SD-stödda regeringen skär nu ner med nästan en tredjedel av finansieringen till studieförbunden på tre år.

Att så drastiskt och omfattande skära ned hotar inte bara folkbildningen, utan även civilsamhället, lokalsamhället, kulturen och idrotten i vårt land. Studieförbunden är en självklar del i många svenskars vardag, som flexibelt kunnat möta varje tids behov. Studiecirklar spelar stor roll för folklig kultur – nära hälften rubriceras som estetiska, det vill säga skapande verksamhet inom…

Läs mer
facebook Twitter Email