Rapport från Kommunfullmäktige – 240429

Oppositionen vill in och peta och detaljstyra i det mesta, det var temat för måndagens fullmäktigesammanträde. Allt från arbetstider i vård och omsorg till skärmtid i skolan och hur studieförbunden i kommunen ska få genomföra sin verksamhet. Hela sammanträdet kom att likna en närmast folkbildande insats där företrädare för majoriteten fick lägga ansenlig tid på att försöka förklara för borgerligheten vilka frågor som vi politiker egentligen bör fokusera på och kunskapsbrister kring såväl undersköterskors arbetssituation som studieförbundens regler framgick väldigt tydligt.

Efter att vi haft några sammanträden med ganska få interpellationer så var det tillbaka till läget i höstas med otroligt många och långa interpellationsdebatter. Ett flertal av våra ordföringar fick vara uppe och besvara frågor från oppositionen. Först i tur var Iosif Karambotis som hade att besvara frågeställningar kring trygghetslarm, arbetstider. Ett inte helt enkelt uppdrag då det haglade påståenden med högst oklar grund och förslag utan verklighetsförankring. Iosif fick sedan återkomma i fråga kring undersköterskors arbetssituation och då blev debatten klart bättre med kloka inspel från flera partier.

Evelina Fahlesson och Lorents Burman fick frågor kring arbetskraftsinvandring. Mer specifikt de lönekrav som även Socialdemokraterna ställt sig bakom på riksdagsnivå. En utmaning för oss i Skellefteå som behöver arbetskraft men även oss Socialdemokrater i Skellefteå som drivit en annan linje i frågan. Senast på vår distriktskongress kunde vi hitta ett kompromissförslag som skulle innebära en förändring av lönekravet. Så skulle vi kunna hitta en väg framåt och möjliggöra en underlättad situation för kompetensförsörjning i Skellefteå.

Längre än så kom inte interpellationsdebatten innan arbetsordningen flyttade fram oss i dagordningen till beslutsärenden. Framför allt då otroligt stora och välbehövliga investeringar från Skebo som kommer att vara nycklar för kommunen de kommande åren för att kunna erbjuda bostäder till alla de människor som flyttar hit. Det beslutades också kring några översiktsplaner och detaljplaner som också är viktiga delar för den fortsatta utvecklingen av kommunen.

Efter lunch behandlades Skellefteå kommuns årsredovisning. Lorents Burman redogjorde för den fortsatt goda utveckling vi ser i Skellefteå kommun med stark befolkningsökning, omfattande bostadsbyggande och starkt ekonomiskt resultat. Från oppositionen kom ett antal tilläggsyrkanden som framför allt handlade om att skjuta till medel till För- och grundskolenämnden och Socialnämnden. Tanken var att ta från investeringsmedel och skjuta tillfälliga medel till nämnderna för att underlätta arbetet med att klara budget. Lorents Burman påpekade att vi nästa månad har en delårsrapport att hantera där vi ser över årets budget och budgetläget. Där finns utrymme att titta på hur det ser ut, inte i behandling av årsredovisning.

Även ett antal motioner behandlades under dagen. Liberalerna vill detaljstyra skolan med kartläggningar av tillgång på böcker och kostnader för digitala läromedel. Uttalat med syftet att ”ersätta skärmtid med lästid”. Att Kommunfullmäktige skulle ta på sig att vara in och peta i upplägget för skolornas undervisning känns milt uttryckt främmande, motionen avslogs därför också.

Moderaterna har samma iver att detaljstyra som Liberalerna med Andreas Löwenhöök har istället för skolan siktat in sig på Studieförbunden. Detta med ett dåligt underbyggt resonemang om en problematik hos studieförbunden som funnits i storstadsområden men är rätt främmande för folkbildningen i Skellefteå kommun. Med motivering om oro för kriminella nätverk på Järvafältet i Stockholm vill man kraftigt begränsa studieförbunden i Skellefteås möjlighet att genomföra sin viktiga verksamhet. Motionen var fullproppad med felaktigheter och ett flertal debattörer var uppe och gjorde en tapper insats att försöka folkbilda Moderaterna i hur bidragssystem, regelverk och annat faktiskt fungerar inom folkbildning men det verkade som att det gjordes för döva öron.

Samtliga enkla frågor samt några interpellationer hade inte hunnit behandlas när klockan slog för dagen. Men det blev ett långt sammanträde med många bra insatser i talarstolen från våra Socialdemokratiska företrädare!

/Magnus, Politisk Sekreterare

facebook Twitter Email