Styrelse i Skellefteå Socialdemokratiska Arbetarekommun

Efter årsmöte och konstituerande i mars 2022 ser styrelsen i Skellefteå Socialdemokratiska Arbetarekommun ut så här:

 


Olof Nyström
Ordförande/AU

Tomas Andersson
Kassör/AU

Monica Widman Lundmark
Sekreterare/AU

Joakim Dahlgren
Facklig-politisk kommitté

Lars Lundmark
Aktivitetskommitténs
ledare

Magnus Nilsson
Studieorganisatör/ Vice ordförande/
Ersättare AU
Malin Berlglund
Malin Berglund
Ledamot/
Ersättare AU
Maria Granskär
Maria Granskär
Ledamot

Emilia Ådin
Kommunikationskommitténs
ledare

Lillian Carlsten
Ersättare
"Kenneth
Kenneth Andersson
Ersättare

Annika Nyman
Ersättare

Jimmy Faltin
Ersättare

Anki Pettersson
Ersättare

Lorents Burman
Adjungerad ledamot
Kommunalråd

Evelina Fahlesson
Adjungerad ledamot
Kommunalråd

Åsa Karlsson
Adjungerad
ledamot
Riksdagsledamot

Rickard Carstedt Adjungerad ledamot
Regionråd

Jesper Eriksson Adjungerad ledamot
SSU
 
facebook Twitter Email