Stadgar

På länken nedan kan du läsa de stadgar som gäller.

Dessa togs 21-11-03 och upphävde i sin tur de lokala stadgarna.

Stadgar Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

facebook Twitter Email