Rapport från Kommunfullmäktige – 240327

Kommunfullmäktige den 27/3 blev en ganska kort och lugn tillställning. Viss debatt uppstod dock kring gymnasieskolan, färdtjänst, kommunens näringslivspolitiska program samt en smula oväntat även floursköljningar! Det sistnämnda visade sig dock mot slutet av ärendets behandling vara en fråga där det rådde total enighet. Det tog dock en hel del diskussioner innan vi hamnade där. De viktigaste beslut som togs var annars att vi fastställde det näringslivspolitiska programmet, tog beslut om investering i tillfälliga boenden på campingen samt gratis kaffe och andra varma drycker till medarbetare i Skellefteå kommun!

Interpellationer om skolan är en pågående följetong i fullmäktige. Så även detta sammanträde. Lång diskussion uppstod direkt på första interpellationen kring frånvaro i Skellefteås gymnasieskolor. Det rådde dock närmast enighet kring hur de olika partierna vill att gymnasieskolan och närvaron i densamma ska fungera, även om det kändes som att interpellanten ville signalera något annat….

Läs mer

Uttalande till stöd för de strejkande arbetarna på Tesla

Sedan den 27 oktober strejkar IF Metall på Teslas svenska serviceställen och verkstäder. Anledningen är att Tesla vägrar teckna kollektivavtal. Vi i Skellefteå arbetarekommun står enade i solidaritet med IF Metalls medlemmar som strejkar. Enade med IF Metall men också LO och övriga fackförbund som vidtagit sympatiåtgärder. För oss som socialdemokrater är strejkrätten och den svenska modellen en hörnsten i vårt samhällsbygge. Därför vill vi också se att det skickas starka samhällsbyggare som värnar den svenska modellen till Bryssel efter EU-parlamentsvalet i juni!

För det har absolut inte gått att ta för givet att alla står upp för den svenska modellen. Svenskt näringsliv gör utspel efter utspel som undergräver modellen och hotar strejkrätten. Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson från Sverigedemokraterna gick under hösten till hårt angrepp mot både mot facken och mot Socialdemokraterna kopplat till strejken på Tesla som…

Läs mer

Bondska för gammal och ung på årsmötet!

Skellefteå Arbetarekommuns årsmöte gästas av ungdomar från föreställningen "Senna Tale Ve - Av ungdom för ungdom". Vi som inte har Bondskan i blodet får lära oss lite samtidigt som nog en och annan i församlingen kommer att känna igen sig.

Några länkar till mer information om och från våra gäster! https://sverigesradio.se/artikel/de-vill-gora-bondska-trendigt-haller-kurs-for-ungdomar https://sverigesradio.se/artikel/16-arige-florian-laddar-for-kalas-pa-bonnska-men-dialekterna-ar-hotade https://www.tv4.se/klipp/va/20584191/16-ariga-florian-kan-prata-bondska-sett-upp-till-de-som-kan

Läs mer
facebook Twitter Email