Uttalande till stöd för de strejkande arbetarna på Tesla

Sedan den 27 oktober strejkar IF Metall på Teslas svenska serviceställen och verkstäder. Anledningen är att Tesla vägrar teckna kollektivavtal. Vi i Skellefteå arbetarekommun står enade i solidaritet med IF Metalls medlemmar som strejkar. Enade med IF Metall men också LO och övriga fackförbund som vidtagit sympatiåtgärder. För oss som socialdemokrater är strejkrätten och den svenska modellen en hörnsten i vårt samhällsbygge. Därför vill vi också se att det skickas starka samhällsbyggare som värnar den svenska modellen till Bryssel efter EU-parlamentsvalet i juni!

För det har absolut inte gått att ta för givet att alla står upp för den svenska modellen. Svenskt näringsliv gör utspel efter utspel som undergräver modellen och hotar strejkrätten. Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson från Sverigedemokraterna gick under hösten till hårt angrepp mot både mot facken och mot Socialdemokraterna kopplat till strejken på Tesla som han beskrev som ”tillväxtfientlig” och att ”man vill ge sig på Elon Musk”.

I valet mellan om storkapitalet ska få göra exakt vad man vill och den svenska modellen. Mellan svenska löntagare och världens rikaste man. Där väljer Sverigedemokraterna att liera sig med Elon Musk. 

För oss är det självklart vad som ska prioriteras. Den nionde juni är det val till EU-parlamentet. På den Socialdemokratiska listan står namn som i ord och handling visat att man står upp för den svenska modellen. Därför är det otroligt viktigt att vi skickar Socialdemokrater till Bryssel. Och vårt stöd till de strejkande arbetarna på Tesla kvarstår. De gör en viktig insats för Sveriges löntagare.    

Socialdemokraterna i Skellefteå arbetarekommun
18 mars 2024

facebook Twitter Email