Riksdag

 

Åsa Karlsson

Åsa Karlsson, Socialdemokraterna
Åsa Karlsson, Socialdemokraterna
asa.karlsson@riksdagen.se
Riksdagsledamot
Ledamot i Kulturutskottet
Suppleant i Socialförsäkringsutskottet
Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation
Fredrik Stenberg

Fredrik Stenberg
Fredrik Stenberg, Socialdemokraterna
fredrik.stenberg@riksdagen.se
Tjänstgörande ersättare
Ersättare för Björn Wiechel
Extra Suppleant i Socialförsäkringsutskottet
Extra suppleant i FInansutskottett
Extra suppleant i Konstitutionsutskottet
Extra suppleant i EU-nämnden
Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant i Civilutskottet
Suppleant i Försvarsutskottet
Suppleant i Justitieutskottet
Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant i Näringsutskottet
Suppleant i Socialförsäkringsutskottet
Suppleant i Socialförsäkringsutskottet
Suppleant i Skatteutskottet
Suppleant i Socialutskottet
Suppleant i Trafikutskottet
Suppleant i Utbildningsutskottet
Suppleant i Utrikesutskottet
facebook Twitter Email