Skellefteå Arbetarekommun vill att Sverige skriver på FN:s konvention mot kärnvapen

Den 22 januari i år blev FN:s kärnvapenförbud en juridisk bindande del av folkrätten. Det är en historisk överenskommelse som 51 länder hittills har ratificerat och 86 stater skrivit på. Det ökar trycket mot kärnvapenstater och mänskligheten kommer att se med tacksamhet på de stater som gått före och fördömt kärnvapen. Sverige har däremot ännu…

Läs mer
facebook Twitter Email