En mer likvärdig skola

2020-11-23 Dnr: U2020/02667/S Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se En mer likvärdig skola, yttrande till Utbildningsdepartementet Skellefteå kommun har valt att yttra sig gällande betänkandet SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 2020-11-30. Skellefteå kommuns synpunkter på förslagen redovisas nedan. Sammanfattning Skellefteå kommun erfarenheter från samarbetet med…

Läs mer
BIld av Dan/Kelli Oakley från Pixabay

Budget 2021-2025

Skellefteå står inför samma utmaningar som resten av Sverige och Europa - men vi har en stor fördel då vi växer så det knakar och företag efter företag väljer vår kommun för nyetablering.

Vi har en god utveckling i Skellefteå trots Covid-19.  Vi har: En historiskt hög sysselsättning, trots en viss ökning av arbetslösheten till följd av pandemin Ett fortsatt växande, vi närmar oss sakta men säkert vår vision om 80 000 invånare år 2030 …och vi investerar mest per invånare i hela Sverige. Intresset för Skellefteå som…

Läs mer

Vad är på G?

1500 bostäder, kyrkoval och Corona!

Det senaste numret kan du läsa här!Tidigare nummer kan du läsa här!

Läs mer
Överallt i Skellefteå ser man lyftkranar

Fastighetsaffär…

🌹 Vi har satt ett tydligt politiskt mål på 5000 nya bostäder fram till 2025. Idag kan vi presentera en ny aktör som kommer att investera i ytterligare 1500 lägenheter motsvarande tre miljarder här i Skellefteå kommun. Detta tar oss en bra bit närmare målet🌹

Utflyttningens trender vänder i Skellefteå. Tusentals nya jobb växer fram, vilket kräver tusentals nya bostäder för tusentals nya innevånare. Det byggs bostäder på flera platser idag, men sammantaget räcker inte dagens byggtakt till för att möta upp utvecklingen. Att påverka bostadsbranschen har varit en av viktigaste men också en av de svårare utmaningarna vi Socialdemokrater…

Läs mer
facebook Twitter Email