Kommunfullmäktigelistor som fastställdes 28 februari 2022

Den 28 februari höll Skellefteå Socialdemokratiska Arbetareparti ett representantskap där man beslutade om Kommun-fullmäktigelistorna inför höstens val. Sammanlagt 79 kandidater från runt om hela vår kommun ställer upp fördelat på två listor.

-Vi har två starka listor med mycket bra kandidater. Listorna har god geografisk spridning med kvinnor och män från hela Skelleftebygden, säger Olof Nyström, ordförande Skellefteå arbetarekommun. 🌹 Åldersspannet bland årets kandidater löper mellan 21 och 79 år.Såväl norra som södra listan toppas med kommunalråden Lorents Burman och Evelina Fahlesson. Norra listan 1. Lorents Burman,…

Läs mer

Pressmeddelande

Uttalande angående Rysslands angrepp på Ukraina. Skellefteå Socialdemokratiska Arbetarekommun ser med bestörtning på Rysslands oprovocerade aggression gentemot Ukraina och det ukrainska folket. Vi ser med avsky hur en liten maktelit krossar framtidshoppet för människor och familjer och med våld kväva friheten för människor. Socialdemokraterna i Skellefteå fördömer i starkaste ordalag Rysslands agerande och attack mot…

Läs mer
facebook Twitter Email