Rapport från Kommunfullmäktige – 231128

Flera partier hade svårt att fylla sina platser i Kommunfullmäktiges bänkar i årets sista sammanträde. Troligen var det hårda vädret en stor bidragande faktor för många. En kort dagordning brukar ibland innebära snarare ett ännu längre möte då det finns utrymme för lite större utsvävningar för diskussionsivriga ledamöter. Så blev inte fallet den här dagen utan alla ledamöter kunde skickas hem för snöskottning redan strax efter två. En hel del hann dock avhandlas ändå!

Som vanligt var det interpellationer till olika nämndsordföranden som inledde dagordningen. Lång diskussion blev det kring utskrivningsklara patienter på Skellefteå sjukhus och hur kommunen lyckas med att ta hem de som är medicinskt färdigbehandlade. Den senaste tiden har det varit en tuff situation på sjukhuset med längre tider än vanligt för kommunen att kunna ta…

Läs mer

Lägesrapport: Vallöften – Kultur och Fritid 2

Att se till att fler skyddsvärda naturområden i Skellefteå Kommun verkligen får ett skydd har varit en prioriterad fråga när vi i Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet tagit fram vår politik för mandatperioden 2022-2026. FN:s globala mål om biologisk mångfald är att 30% av jordens yta ska skyddas. Förra året var andelen skyddad natur i Skellefteå…

Läs mer

Uttalande från Skellefteå Arbetarekommuns representantskap

Studiecirklar har sedan inledningen av 1900-talet varit en viktig del i förenings­livet, inte bara i politiska sammanhang, utan i hembygds­föreningar, fackföreningar och allehanda ändamål. Den SD-stödda regeringen skär nu ner med nästan en tredjedel av finansieringen till studieförbunden på tre år.

Att så drastiskt och omfattande skära ned hotar inte bara folkbildningen, utan även civilsamhället, lokalsamhället, kulturen och idrotten i vårt land. Studieförbunden är en självklar del i många svenskars vardag, som flexibelt kunnat möta varje tids behov. Studiecirklar spelar stor roll för folklig kultur – nära hälften rubriceras som estetiska, det vill säga skapande verksamhet inom…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 231107

Ärenden om försörjningskrav för arbetskraftsinvandring, motion om utbetalning av försörjningsstöd, samarbete med omsorgsprojekt samt en kärnkraftsplan för Skellefteå kommun gav samtliga långa talarlistor och debatter med rätt så högt tonläge. Från Socialdemokraterna är vi nöjda över att det inte inleds något arbete med att möjliggöra kärnkraft i Skellefteå. Sällan har väl en fråga så tydligt illustrerat att det gör skillnad vem som styr i kommunen. En framtid där Skellefteå Kraft fortsätter att sätta kommunen på kartan med förnyelsebar energi, eller en kärnkraftskommun.

Fullmäktiges sammanträde hade knappt ens hunnit börja innan debatten tog fart ordentligt. Ärendet var en interpellation kring nya försörjningskraven för arbetskraftsinvandring. Linnea Öhman från Miljöpartiet ställde frågan till Evelina Fahlesson som svarade för personalnämnden hur kommunen ser på de problem som de nya kraven skapar för kommunen. Företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet beskrev…

Läs mer
facebook Twitter Email