Med sikte på valseger 2022

Valledare för valet 2022 är Magnus Nilsson!

Jag heter Magnus Nilsson och kommer att vara valledare för Skellefteå Arbetarekommun i valet 2022. Sedan tidigare sitter jag i styrelsen och är annars aktiv i Bergsbyns S-förening samt inom kommunen i Social-nämnden och Kommunfullmäktige.

Till vardags bor jag i Bergsbyn tillsammans med min fru Marie och vuxne son Lukas som dock precis håller på att flytta ut eftersom att han precis köpt sin första lägenhet i Skelleftehamn. Men vi delar till stora delar vår tid mellan radhuset i Bergsbyn och min frus gamla släktgård i Lövsele där vi fixar och bygger så mycket och ofta vi kan. Tanken var väl från början att det skulle bli vårt sommarhus men i och med ett tilltagande skoterintresse blev det också fritidshus på vintern.

Jag jobbar sedan snart 14 år på ABF och har därmed arbetat inom arbetarrörelsen i nära på hela mitt vuxna liv. De första tio åren ansvarade jag framför allt för ungdomsverksamheten vilket var otroligt stimulerande och givande. Men de senaste åren har jag istället tagit över den Fackliga och politiska verksamheten. Något som verkligen är annorlunda än vad jag gjort tidigare men samtidigt är det en chans att mer aktivt jobba politiskt för de mål och de värderingar som jag har.

Min egen insats i valarbetet har börjat under hösten då jag lett arbetet med att ta fram valprogrammen som nu är ute i föreningarna på remiss. Där finns så klart en del spår av hur jag ser på vår kommande valrörelse. Jag hoppas att alla passar på att läsa dem ordentligt och att det kommer många åsikter och tankar så att vi kan landa i en känsla och ett budskap som vi tillsammans kan stå bakom.

För att göra en bra valrörelse kan vi bara göra tillsammans. Alla föreningar och i förlängningen alla medlemmar behövs i valarbetet. Det är där vi är unika som parti och som folkrörelse, vi är många och vi vill mycket. Därför kan vi kraftsamla och tillsammans vara synliga i hela kommunen och möta alla våra medborgare.

Dessutom har vi en politik för alla våra medborgare. Istället för att driva politik för särintressen och ställa grupper mot varandra så driver vi en politik för jämlikhet och solidaritet. För att hela samhället ska kunna leva ett gott liv och för att alla ska få göra sin röst hörd.

Därför hoppas jag att alla som läser gör just det. Se till att göra din röst hörd och sätta din prägel på valarbetet. Då vinner vi valet 2022 och kan fortsätta vårt arbete med att bygga en stark kommun med en socialdemokratisk modell som med sjumilakliv tar oss in i framtiden.

/Magnus Nilsson

facebook Twitter Email