Gräsrötterna, en förutsättning för vårt kulturliv

Sara Kulturhus ska vara ett kulturhus för alla. Med det menar vi alla kommunens invånare och alla besökare. Men vi menar också våra kulturella utövare och gräsrötter i Skellefteå. För även om de inte kan ha sina fasta lokaler i Sara Kulturhus så är huset också deras. 

Ända sedan beslutet att bygga Sara Kulturhus fattades har det pågått en viktig diskussion om de kulturella gräsrötternas plats i huset. Vårt lokala kulturliv har under många år spelat en avgörande roll för Skellefteå som kommun och för Skellefteås plats på den nationella kulturkartan där bland annat en rad musiker, konstnärer, författare, scenkonstnärer, och andra kulturutövare som fostrats i Skellefteås kulturliv, erövrat resten av Sverige och ibland världen.  

Det här är något att slå vakt om, att fortsätta stötta och utveckla. Och där spelar Sara Kulturhus en viktig roll. Även vårt lokala kulturliv ska kunna använda Sara Kulturhus även om de inte har sina fasta lokaler där. Det lokala kulturlivet och Sara Kulturhus ska gå hand i hand, eller snarare med armarna om varandras axlar.  

För kulturhuset är ett stort hus att fylla. Alla kan bidra; såväl våra lokala förmågor som bedriver skapande verksamhet idag som framtidens lokala musiker, konstnärer och scenkonstnärer. Ett rikt kulturhus kräver mångfald och vår uppgift är inte att säga nej utan ja. Och att inte skilja på internationellt, nationellt eller lokalt. Allt behövs och allt ska få finnas.  

Dessutom behöver vi alla bli inspirerade. När Sara Kulturhus får besök av verksamma inom olika konstnärliga uttryck skall vi givetvis ta vara på möjligheten och låta även kommunens kulturella gräsrötter få ta extra del av detta. Att be dessa besökare att avsätta tid för vårt lokala kulturliv genom samtal och möten med barn, ungdomar och andra verksamma ser vi som en möjlighet till just inspiration och utveckling för såväl besökarna som de lokala aktörerna.  

Sara Kulturhus skall inte lämna det lokala kulturlivet åt sitt öde. Vårt kulturhus är också en del av detsamma. Det skall därför finnas en självklar närhet mellan dessa två i form av samarbeten, dialog och en förväntad scennärvaro. För det finns något som Skellefteås nya kulturhus inte klarar sig utan – människor. Utan ett myllrande flöde som fyller våra föreställningar och gör spontanbesök på våra utställningar får vi aldrig det kulturhus som vi alla vill ha. Och för det behövs alla sorters människor och därmed en bredd av kulturella uttryck. 

Med Sara kulturhus sätter vi kulturen på första parkett, mitt i centrum av vår växande kommun. Och vi skall fortsätta bidra till en kultur som växer och vågar. Det är viktigt för framtiden.

Evelina Fahlesson ordf. Sara kulturhus, Martin Hedqvist ordf. Västerbottensteatern, Daniel Sjögren ordf. Kulturnämnden

facebook Twitter Email