Nyhetsbrev

Läs nyhetsbrev 15!

I detta nummer kan du läsa om kommunbudget, kyrkoval och ett fyllnadsval med väldigt kort nomineringsprocess.

Nyhetsbrevet kan du läsa här!
Om du missat några av de äldre kan du läsa dem här!

facebook Twitter Email