Pressmeddelande

Socialdemokraterna i Skellefteå föreslår att avsluta vänortssamarbetet med Tongling.

Skellefteå kommun har sedan ett 20-tal år haft ett vänortssamarbete med Tongling, Kina. Initialt stod främst gruvindustrin i fokus för samarbetet för att sedan utvecklas till ett utbyte där främst elever i respektive ort kunnat mötas. Skellefteå kommun har i det samarbetet haft en god möjlighet att ge invånarna i Tongling en inblick i hur det svenska samhället, svensk skola och svensk media ser ut.

För att läsa hela pressmeddelandet tryck här!

facebook Twitter Email