Vad tycker du? Fyll i enkäten!

Vad tycker du?

Vi vill veta vad du tycker om Västerbotten! Följ länken nedan och fyll i enkäten

Västerbotten är på flera sätt ett fantastiskt län att bo i. Samtidigt stöter vi ständigt på utmaningar som kräver sin lösning. Socialdemokraterna i Västerbotten arbetar alltid för att skapa ett mer jämlikt län, från fjäll till kust. Nu vill vi veta vad du tycker!

Vill du vara med och forma framtidens politik för Västerbotten?
Följ länken för att fylla i vår enkät:

http://www.sap-vasterbotten.se/2019/10/16/vad-tycker-vasterbotten/

facebook Twitter Email