Välkommen till vår Idépub!

Alla medlemmar i Socialdemokraterna är välkomna att delta i spännande diskussioner om ideologi, politik och värderingar tillsammans med partikamrater.

Skellefteå Arbetarekommun tillsammans med ABF och Medlefors bjuder in till idépub på Medlefors under hösten 2019.
Tre tillfällen är inbokade för hösten:

  • Fredag den 20/9
  • Fredag den 18/10
  • Fredag den 15/11

 

Till en början så kommer vi att ta in anmälningar så att vi vet att det kommer tillräckligt många för att kunna genomföra arrangemanget på ett bra sätt. Om vi inte har 20 anmälda till ett datum så ställer vi in.

Varje tillfälle kommer att ha ett tema som skickas ut till alla deltagare i förväg. Där kan också finnas tips på saker att fundera kring eller läsa lite om i förväg. Har du idéer eller tankar på vilka ämnen, politiska förslag eller idédiskussioner som du skulle tycka vara intressanta att ta upp så hör av dig!

Den första idépuben 2019 kommer att handla om Socialism och Kollektivtrafik!
Vi tar avstamp i en diskussion om Socialismens syn på människan. Hur stämmer den överens med vår samtid och behöver den uppdateras?

Detta tar vi sedan vidare till en diskussion om fri kollektivtrafik och hur ett sådant förslag skulle passa in i Socialismens syn på människan. Även mer generellt kring vilka för- och nackdelar ett sådant förslag skulle ha och om det skulle vara praktiskt genomförbart?

Blir vi 20 personer så kör vi, annars flyttar vi fram ämnet till nästa Idépub!

Välkommen med din anmälan med ditt namn och en mailadress till:

magnus.nilsson@abf.se
/Studiekommittén, Skellefteå Arbetarekommun

facebook Twitter Email