Pride -19

Prideparad med ordförande för HBT-S

På lördag gick vi Socialdemokrater i Skellefteå Prideparaden. Det var en fantastisk dag och ett tåg som gjorde oss alla stolta över att vara Skelleftebor!

Efter en fantastisk prideparad hade vi förmånen att få samtala med Sören Juvas, förbundsordförande i HBT-S kring det HBTQ+program som partistyrelsen antagit. Väldigt viktiga frågor som vi ser framemot att bevaka nationellt och också arbeta med lokalt. Särskilt ser vi framemot att bevaka frågan kring fler vårdnadshavare än två, något som skulle förbättra förutsättningarna för barn i regnbågsfamiljer. Särskilt märkvärdiga är vi över att den frågan lyfts i partiets HBTQ+program, då detta även lyftes i en motion från vår arbetarekommun vid senaste partikongressen.

HBTQ+frågorna behöver lyftas i ännu mer inom vår organisation, och det ska vi jobba vidare med i vår arbetarekommun.

Vi tackar Sören Juvas för att han kom och deltog med oss i paraden, och för hans otroligt berikande dragning kring hur vi kan arbeta med dessa centrala och viktiga frågor inom rörelsen

facebook Twitter Email