Sara Strömberg – Gruvarbetare

Sara Strömberg från Skellefteå har jobbat som gruvarbetare i 10 år och har sett en positiv förbättring i branschen. Fackföreningarna har längre jobbat för bättre säkerhet och mer jämställdhet inom gruvnäringen.

Sara är rädd att det fackliga arbetet kommer försvåras och att allt de arbete som har lagts ner under alla år kan komma att försämras om det högra partierna tar hem makten efter valet på söndag.

Rösta för framtiden, tryggheten och välfärden, rösta på Socialdemokraterna den 9 september.

facebook Twitter Email