Låt oss skapa framtidens Skellefteå tillsammans!

Vi bor och verkar i en kommun som växer och utvecklas i en rask takt. Man ska känna sig stolt att vara Skelleftebo och att vara en del av den storslagna utveckling som sker i hela vår kommun. Vi kommer allt närmare vårt mål om 80.000 invånare år 2030. Men detta innebär också stora utmaningar, utmaningar som vi är beredda att lösa.

Låt oss skapa framtidens Skellefteå tillsammans. En kommun där alla ska kunna leva ett trivsamt och utvecklande liv och åldras med värdighet. En kommun med ett öppet näringsliv och med en meningsfull fritid oberoende av storlek på plånbok eller fysiska hinder.

Ett samhälle som sitter ihop var du än bor! Rösta för framtiden, tryggheten och välfärden, rösta på Socialdemokraterna den 9 september.

facebook Twitter Email