Näringsliv & företagande i Skellefteå Kommun

Det fullkomligt kokar i Skellefteå av nya entreprenörer och företag som vill etablera sig i det som kallas den nya industrins växtplats. Vi jobbar för att alltid ha byggklara markytor för etableringar av nya och befintliga företag, något som bland annat möjliggjorde att Europas största batterifabrik Northvolt valde Skellefteå. Vi bygger många nya mindre industrilokaler för att också hjälpa de små och mellanstora företagen att växa.

Snabba bygglov och detaljplaner är en nyckel till framgång. Oändliga möjligheter finns också med 100% förnyelsebar lokal energi och med en djup och expanderande hamn för internationella transporter. Vi jobbar för att så snabbt som möjligt komma igång med bygget av Norrbotniabanan.

Låt oss skapa framtidens Skellefteå tillsammans, med ett öppet näringsliv för alla branscher, i stad och land, av ung som gammal.

facebook Twitter Email