Skola & utbildning i Skellefteå Kommun

Fler vill flytta till Skellefteå och för att nå vårt mål om 80.000 invånare år 2030 satsar vi hårt på skolor och förskolor. Närmare 800? miljoner har hittills investerats i bland andra skolan i Boliden, Lejonströmsskolan, Anderstorpsgymnasiet och Morö Backe-skolan, och förskolorna i stan såväl i Byske, Bureå och den i Burträsk som vi nu ska bygga. Byggandet av Flora-skolan på Morön skall snart dra igång.

För att öka den fysiska aktiviteten i skolan bygger vi kreativa utemiljöer på våra förskolor. Balderhallarna och den kommande friidrottshallen bidrag alla till detta. Men viktigast av allt, lärare som skapar trygghet, förstår barnen och som ser deras behov.

Låt oss skapa framtidens Skellefteå tillsammans, där alla barn och unga ska ha rätt till en kvalitativ skolgång med behöriga lärare i hela vår kommun.

facebook Twitter Email