Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Infrastrukturministern om Norrbottniabanan

Kommer det att bli någon Norrbottniabana? Eller är Höghastighetstågen viktigare?

Den 14 maj besökte Tomas Eneroth Skellefteå. Förutom studiebesök på industrier och åkeri knackade han dörr. Mats Ekman hann dock göra en intervju med honom om något som vi Skelleftebor verkligen vill veta mer om, Norrbottniabanan.

facebook Twitter Email