Årsmöte 19 mars 2018

I måndags blev listorna för Kommunfullmäktige klara

Under måndagens Representationskap på Medlefors Folkhögskola togs beslut om vilka som representerar oss i Kommunfullmäktigevalet.

Årsmötet hölls 19 mars på Medlefors. Inledningsvis berättade Linda Marklund från Skelleftebygdens berättarsällskap om Vittra, en inlevelsefull och härlig berättelse.

Repskap
Samlade medlemmar fattar beslut om partiets framtid för 2018.

Tomas Marklund valdes till mötesordförande och förutom att leda årsmötet. Under mötet presenterade valberedningens ordförande Susanne Dufvenberg valberedningens förslag till Arbetarekommunens styrelse. Det var tydligt att valberedningen lagt ner stor möda på arbetet och i slutet röstades en bra styrelse fram och inom kort kommer den fullständiga styrelsen läggas upp här på hemsidan. Till ordförande för Arbetarekommunen valdes Östen Lövgren som förklarade att han såg på sin nya roll mer som att han blev en lagledare än en ordförande.
När styrelsen var vald övergick mötet till ett vanligt Representantskap där  bland annat Kommunfullmäktigelistorna togs och Maria Marklund uppdaterade oss om förändringar inom nämnder och Lorents Burman berättade lite om nuläget runt Kulturhuset.

Listorna för båda områden hittar du under länken – Kommunfullmäktigelistor, eller under ”VALET 2018”.

 

facebook Twitter Email