Uttalande från Skellefteå Arbetarekommuns representantskap

Studiecirklar har sedan inledningen av 1900-talet varit en viktig del i förenings­livet, inte bara i politiska sammanhang, utan i hembygds­föreningar, fackföreningar och allehanda ändamål. Den SD-stödda regeringen skär nu ner med nästan en tredjedel av finansieringen till studieförbunden på tre år.

Att så drastiskt och omfattande skära ned hotar inte bara folkbildningen, utan även civilsamhället, lokalsamhället, kulturen och idrotten i vårt land. Studieförbunden är en självklar del i många svenskars vardag, som flexibelt kunnat möta varje tids behov. Studiecirklar spelar stor roll för folklig kultur – nära hälften rubriceras som estetiska, det vill säga skapande verksamhet inom konst, musik och hantverk.

Konsekvenserna av nedskärningarna kommer att bli tydligast för landsbygds­- och glesbygdskommuner, där andelen deltagare är större än i storstäderna. Västerbotten är en region som har bland det högsta deltagandet i landet, så den brutala neddragningen av anslaget kommer att drabba länet hårt.

Människor vill mötas, förkovra sig och utveckla sitt kunnande i musik, konst, hantverk och annat som ger mening åt tillvaron. Studie­cirklar möjliggör att ha en levande kultur även utanför de större städerna. Alla trakter blir tristare utan en levande kultur. Vi ser hur auktoritära krafter siktar in sig på att underminera civilsamhället, för att få ett lydigt folk som inte drar egna slutsatser. Statsbidraget till folkbildningen har alltid byggt på att det ges till en verksamhet som är ”fri och frivillig” – att människor är myndiga att själva bestämma vad de vill lära sig. Så låt oss slå vakt om allt som stärker civil­samhället. Låt oss slå vakt om folkbildningen!

facebook Twitter Email