Rapport från Kommunfullmäktige – 230530

En starkt lysande sol gav smått falska förhoppningar för det var en kylig dag som väntade på morgonen inför Kommunfullmäktige den 30/5. Precis som föregående sammanträde var dagordningen tydligt präglad av en anstormning av interpellationer. Flera nämndsordföranden hade sitt att göra med att besvara alla de frågor som kommit in.

Iosif Karambotis var en av de ordföranden som var minst sagt aktiv i talarstolen under förmiddagen. Interpellationerna gällde allt från LVU, civilt försvar, hemtjänstindex, färdtjänst med mera. Stora frågor och många frågor innebär långa svar och Iosif hade minst sagt fullt upp med att redovisa allt det arbete som görs inom Socialnämndens verksamheter. Samtidigt kan man fundera över behovet av att folkvalda politiker redovisar innehåll från kommunens intranät och hemsidor för varandra på fullmäktiges sammanträden. Ska faktafrågor verkligen ställas som interpellationer i fullmäktige? 

Även gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren fick gott om talartid tillsammans med Vänsterpartiets Filip Palukka som är tillförordnad ordförande i för- och grundskolenämnden. Här var det ordningen i skolan, civilt försvar, utbudet av gymnasieprogram med mera som hann avverkas under sammanträdet. 

Efter att interpellationsbehandlingen avbrutits enligt arbetsordningen så behandlades beslutsärenden som vanligt. Plan för grundskolorna i Skelleftehamn samt strategi för att motverka välfärdsbrottslighet var de ärenden som bedömts av högst intresse och därför teckenspråkstolkades för att kunna nå ut till fler. Kring skolorna i Skelleftehamn var det som diskuterades framför allt nedläggning av Auraskolan och vad som kan hända med den lokalen i framtiden. Svaret från Support och Lokalers ordförande Tomas Teglund var att det inte finns någon plan i dagsläget. Kommunen behåller rådighet över lokalen som kan bli användbar framöver till en mängd olika typer av verksamheter i takt med att kommunen växer.

Några motioner hanns också med att behandlas på dagens sammanträde. Längst diskussion blev det om Sverigedemokraternas motion kring delade turer. Jag själv tillsammans med Iosif Karambotis, Elisabeth Lundström, Malin Berglund och Vänsterpartiets Weidan Gong argumenterade för kommunstyrelsens förslag att besvara motionen då den utredning som föreslås ska göras redan har gjorts. Debatten kom mest att handla om olika synpunkter kring det uppdrag som Socialnämnden gav Personalnämnden under våren kring särskilda satsningar. Personalnämnden har utrett ersättning för håltimmar i delad tur samt höjd OB-ersättning på helger och landat i att den senare är ett bättre sätt att kompensera obekväma arbetssituationer. Sedan tidigare har Socialnämnden utrett konsekvenser av att avskaffa delade turer i omgångar.  

Denna bedömning har sedan också gjorts av Socialnämnden efter samverkan med facket. Syftet har hela tiden varit att kunna ge så mycket kompensation som möjligt utifrån budgeterade medel och där gjort bedömningen att höjd OB på helger ger mer, är rättvisare och ett tydligare steg mot att långsiktigt avskaffa delade turer.   

Tack till alla partikamrater i fullmäktige för väl genomfört sammanträde! 

/Magnus, Politisk Sekreterare 

facebook Twitter Email