Lägesrapport: Vallöften – Vård, stöd och omsorg 1

Vi inom Socialdemokraterna i Skellefteå har bestämt att vi ska försöka tydligt följa upp våra vallöften från valrörelsen 2022. Vissa löften kanske vi kan avrapportera att de genomförts men andra kan bli mer i form av lägesrapporter hur arbetet fortskrider.

Vårt första vallöfte som vi vill rapportera kring är löftet:

”Behålla välfärden i kommunal regi”

Det kan kännas som ett enkelt löfte att uppfylla. Vi behöver ju egentligen inte göra någonting så har vi uppfyllt det. Men frågan är lite mer komplicerad än så. Från näringsliv, opposition, intressegrupper med flera så är trycket hårt på kommunen. De flesta andra kommuner har öppnat upp för privata utförare inom vård, stöd och omsorg på ett helt annat sätt än vad vi gjort i Skellefteå.

Svenskt näringslivs ranking av kommuners lokala företagsklimat är något av en följetong i vårt kommunfullmäktige och något som refereras till ständigt från oppositionen. Skellefteå som präglas av en explosionsartad tillväxt och slår rekord i företagsetableringar anses inte vänligt mot företagande. Det ter sig för oss något magstarkt.

Men Svenskt näringsliv baserar sin bedömning på just den här frågan. Att Skellefteå kommun väljer att driva vår vård, stöd och omsorg själva och garantera att varenda skattekrona går till det som de är avsedda för. Det ses som ovänligt mot företagande. Kortfattat kan man väl säga att vi socialdemokrater inte håller med.

Sverige har historiskt varit ett entreprenörsland där stora företag växt fram och exporten ut i världen varit omfattande. Samtidigt har vi haft ett socialdemokratiskt styre under största delen av den utvecklingen. De borgerliga skulle säkert säga att det är trots den socialdemokratiska politiken men jag skulle påstå att det till stor del är på grund av den.

En socialdemokratisk politik ger ett starkt samhälle med små klyftor. Det i sin tur ger medborgare med köpkraft och möjlighet att göra informerade val i sin konsumtion. Inget driver tillväxt så mycket som just det. En större fördelning ger en stor efterfrågan i hela samhället och då finns det en marknad för företag.

Tyvärr har vi sedan 80-talet sett en politik som frångått den traditionella socialdemokratin. Då har vi också sett en svagare tillväxt, en mindre fördelning och större samhällsklyftor. Slutsatsen är att vi bör sträva efter att komma tillbaka till en mer rättvis och bättre politik.

Socialdemokraterna gick för någon vecka sedan ut med en uppstart för en ny politik. Där pratar man om att Sverige ska bli mer som Sverige. Jag hoppas att det är de här tankarna man har. Att det är på de här områdena man vill förändra vår politik. För man skulle kunna säga att Sverige borde bli mer som Skellefteå!   

Sverige borde behålla välfärden i statlig regi, precis som Skellefteå behåller välfärden i kommunal. Därför uppfyller vi vårt vallöfte redan nu och fortsätter att göra det framöver. För att kommunens medborgare ska få bästa möjliga vård, stöd och omsorg och skattepengar inte ska försvinna till vinster i privata företag.

/Magnus Nilsson, Valledare i valet 2022

facebook Twitter Email