Uttalande Iran

Representantskapet för Skellefteå Arbetarekommun har antagit följande uttalande:

Den iranska regimen förvägrar befolkningen i landet sina grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

De människor som nu reser sig mot regimens förtryck riskerar ALLT i kampen för kvinnors rättigheter och för demokratin.

Omvärlden måste nu visa sitt stöd för det iranska folket och kraftfullt fördöma regimens brutala svar mot demonstranter och kritiker.

En regering som står i färd att avrätta barn förtjänar inget annat.

Alla människor, oavsett vem Du är eller vart Du kommer ifrån, förtjänar att leva fria från förtryck. Ingen är fri förrän alla människor är fria! Världen och Sverige måste stå upp för en feministisk utrikespolitik som stödjer dem som nu använder sin demokratiska rätt för att demonstrera för förändring i Iran.

Med detta uttalande vill vi

-uttrycka vårt stöd för folket i Iran och dess legitima krav att bestämma över sina liv, sin framtid och att få leva fritt från den iranska regimens tyranni.

-fördöma det iranska revolutionsgardets bombningar av de kurdisk-iranska oppositionella partiernas bas i den kurdiska regionen i Irak.

Vi står i solidaritet med det iranska folket.

Kontaktperson: Olof Nyström, arbetarekommunens ordförande: 070-3951804

facebook Twitter Email