Nytt år, nya möjligheter!

Då säger vi HEJDÅ 2020 - året som inte var nådigt mot världen!

Här kommer årets första Nyhetsbrev! Läs äldre nyhetsbrev här!

Läs mer
Sista nyhetsbrevet 2020

Årets sista nyhetsbrev!

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Läs nyhetsbrevet här!Tidigare nyhetsbrev läser du här! I sista nyhetsbrevet kan du läsa bland annat en hälsning från Ordförande Annamaria Hedlund och viktig information om Kyrkovalet. 2021 står bara runt hörnet och många ser nog fram emot att få lämna 2020 bakom sig. Snart kommer vi erbjudas vaccin som kommer hjälpa oss besegra pandemin. Men…

Läs mer
Nyhetsbrev

Läs nyhetsbrev 15!

I detta nummer kan du läsa om kommunbudget, kyrkoval och ett fyllnadsval med väldigt kort nomineringsprocess.

Nyhetsbrevet kan du läsa här!Om du missat några av de äldre kan du läsa dem här!

Läs mer

En mer likvärdig skola

2020-11-23 Dnr: U2020/02667/S Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se En mer likvärdig skola, yttrande till Utbildningsdepartementet Skellefteå kommun har valt att yttra sig gällande betänkandet SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 2020-11-30. Skellefteå kommuns synpunkter på förslagen redovisas nedan. Sammanfattning Skellefteå kommun erfarenheter från samarbetet med…

Läs mer
BIld av Dan/Kelli Oakley från Pixabay

Budget 2021-2025

Skellefteå står inför samma utmaningar som resten av Sverige och Europa - men vi har en stor fördel då vi växer så det knakar och företag efter företag väljer vår kommun för nyetablering.

Vi har en god utveckling i Skellefteå trots Covid-19.  Vi har: En historiskt hög sysselsättning, trots en viss ökning av arbetslösheten till följd av pandemin Ett fortsatt växande, vi närmar oss sakta men säkert vår vision om 80 000 invånare år 2030 …och vi investerar mest per invånare i hela Sverige. Intresset för Skellefteå som…

Läs mer

Vad är på G?

1500 bostäder, kyrkoval och Corona!

Det senaste numret kan du läsa här!Tidigare nummer kan du läsa här!

Läs mer
Överallt i Skellefteå ser man lyftkranar

Fastighetsaffär…

🌹 Vi har satt ett tydligt politiskt mål på 5000 nya bostäder fram till 2025. Idag kan vi presentera en ny aktör som kommer att investera i ytterligare 1500 lägenheter motsvarande tre miljarder här i Skellefteå kommun. Detta tar oss en bra bit närmare målet🌹

Utflyttningens trender vänder i Skellefteå. Tusentals nya jobb växer fram, vilket kräver tusentals nya bostäder för tusentals nya innevånare. Det byggs bostäder på flera platser idag, men sammantaget räcker inte dagens byggtakt till för att möta upp utvecklingen. Att påverka bostadsbranschen har varit en av viktigaste men också en av de svårare utmaningarna vi Socialdemokrater…

Läs mer
Nyhetsbrev 13, oktober november 2020

Mycket på gång!

Studier. Nomineringar. Bokcirklar. Ännu mer nomineringar! Missa inte Nyhetsbrevet!

Läs nyhetsbrevet här!Äldre nummer kan du läsa här! Visst hör du av dig till expeditionen om du, som medlem, inte får nyhetsbreven?skelleftea@skellefteasocialdemokraterna.sealternativt ring 0910-779110

Läs mer
Nyhetsbrev 12 2020

Nyhetsbrev – en aktiv höst!

Trots Corona händer det mycket i partiet lokalt nu under hösten.

Det är dags för höstkampanjen som i år blir en Ringkampanj då vi måste förhålla oss till den rådande pandemin. Studiekommittén erbjuder både Medlemsutbildning Steg 1 och Ledarskapsutbildning Steg 1 – Missa inte dessa!Representantskapet genomförs nu på måndag, men på ett nytt sätt! Läs detta spännande nummer av Nyhetsbrevet här!Äldre nummer hittar du här!

Läs mer
Nyhetsbrev 11, 2020

Nyhetsbrev i oktober – ute nu

Medlemsutbildning steg 1Värva en ny medlemAnnica Bray – kommunikationskommitténs nya ledareVad säger kommunalråden om bostadsbyggandet? Missa inte läsa vårt nyhetsbrev oktober 🙂Läs här!Eller läs äldre nummer här! Om du är medlem men Nyhetsbreven inte dyker upp i din brevlåda hör av dig till Expeditionen skelleftea@socialdemokraterna.se så kollar vi i systemet så vi har rätt adress!

Läs mer
facebook Twitter Email