Rapport från Kommunfullmäktige – 231024

Kommunens anställda ska inte tvingas till angiveri i vår kommun. Det var det tydliga beskedet från kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman och många från S, V, MP och C höll med från talarstolen. Trams och överreaktion att ens ta upp diskussionen hävdade representanter från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Varför de skrivningar som finns i Tidöavtalet kring frågan är så viktiga eller vad de mer konkret betyder hade man dock inte många svar på. Snarast kändes det som att man inte riktigt ville diskutera frågan, eller tog den riktigt på allvar.


Dagen inleddes lugnt med en interpellation från Liberalerna kring elförsörjning som avverkades i en rasande takt. Men sedan tvärvände det med nästa interpellation kring en eventuellt kommande angiverilag. Talarlistan blev lång och debattens tonläge högt. Från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och även Centerpartiet så uttrycktes en tydlig ståndpunkt mot den lag som regeringen utreder och uttryckt i sitt Tidöavtal att man vill se. Istället finns en förhoppning att kommunen ska kunna uttala ett tydligt avståndstagande och försäkra kommunens anställda att man inte ska tvingas att ange människor som söker hjälp och stöd.


Från de partier som sitter i regering och som styr den från sidan av så ville man beskriva debatten som ”tramsig” eller en överreaktion. Det skapar för mig frågor kring hur de ser på de reaktioner som kommit från socialsekreterare över hela landet, från lärare, från bibliotekarier, från vårdpersonal och många fler yrkesgrupper. Det framgår tydligt att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna som deltog i debatten att man inte tar den oron på allvar.

Lång diskussion blev det också kring interpellation om kommunens arbete mot kriminella gäng. Lorents Burman redogjorde förtjänstfullt för kommunens brottsförebyggande arbete, samverkansavtal med polisen, samverkan med civilsamhället, utbildningsinsatser och ännu mer. Moderaterna var dock inte nöjda och Sverigedemokraterna ville helst bara koppla brottslighet till etnicitet och göra direkt felaktiga påståenden kring såväl brottslighet som riksdagsmajoriteter.    

Det avhandlades även interpellationer kring kommunens lantmäteriverksamhet och insamling av förpackningar men där skapades inte debatt på riktigt samma sätt.


Innan lunch hanns det även med att behandla en del beslutsärenden. Först handlade det om riktlinjer för krisberedskap. En fråga som ju delvis behandlats redan tidigare under dagen. Diskussionen kom dock mest att handla om hur kommunen skulle agera i händelse av krigsutbrott och hur detta i så fall skulle relatera till dessa riktlinjer.   

Kommunfullmäktige tog också beslut om Skelleftebostäders ägardirektiv. Här fanns yrkanden till förändringar från de flesta partier förutom Socialdemokraterna. Allt från Moderaternas synpunkter kring bolagets krav på avkastning till Vänsterpartiets kring bolagets hyresnivåer. Beslutet blev dock till sist ändå att fastställa de ägardirektiv som föreslagits från kommunstyrelsen.


Även en motion fanns på dagordningen. Ledamöter från Centerpartiet hade lyft en fråga kring att tillgängliggöra tomter för villor och flerbostadshus. Felicia Lundmark svarade från Bygg- och miljönämnden kring vilka vägar som redan finns och var information kan hittas. Därmed landade också kommunfullmäktige i att motionen ansågs besvarad.

Till sist känns det på sin plats att tacka Annamaria Hedlund som gjorde sitt sista sammanträde som ordförande i kommunfullmäktige. Till nästa sammanträde kommer det vara någon annan som svingar klubban och leder mötet. Annamaria har gjort ett bra jobb i rollen och kommer helt säkert att göra det bra i sina kommande uppdrag i kommunen.

/Magnus Nilsson – Politisk sekreterare    

facebook Twitter Email