Rapport från Kommunfullmäktige – 230530

En starkt lysande sol gav smått falska förhoppningar för det var en kylig dag som väntade på morgonen inför Kommunfullmäktige den 30/5. Precis som föregående sammanträde var dagordningen tydligt präglad av en anstormning av interpellationer. Flera nämndsordföranden hade sitt att göra med att besvara alla de frågor som kommit in.

Iosif Karambotis var en av de ordföranden som var minst sagt aktiv i talarstolen under förmiddagen. Interpellationerna gällde allt från LVU, civilt försvar, hemtjänstindex, färdtjänst med mera. Stora frågor och många frågor innebär långa svar och Iosif hade minst sagt fullt upp med att redovisa allt det arbete som görs inom Socialnämndens verksamheter. Samtidigt kan…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 230502 

Interpellationstimglaset Kommunfullmäktigesammanträdet den 2/5 kom att präglas till stor del av den enorma mängd interpellationer som fanns att besvara. Ett flertal nämndsordföranden fick tillfälle att redogöra får många och långa svar på frågor från oppositionen. Kommunfullmäktiges vice ordförande Kenneth Fahlesson som ansvarar för interpellationsdebatterna på fullmäktige hade för ändamålet tagit med sig ett timglas som skulle…

Läs mer
facebook Twitter Email