Styrelse i Skellefteå Socialdemokratiska Arbetarekommun

Efter årsmöte och konstituerande i mars 2022 ser styrelsen i Skellefteå Socialdemokratiska Arbetarekommun ut så här:

Olof Nyström
Ordförande/AU

Tomas Andersson
Kassör/AU

Annika Nyman
Sekreterare/AU

Malin Andersson
Facklig-politisk kommitté

Lars Lundmark
Aktivitetskommitténs
ledare

Martin Eliasson
Studiekommitténs ledare

Malin Berlglund
Malin Berglund
Ledamot
"Kenneth
Kenneth Andersson
Ledamot
Emilia Ådin
Kommunikations-kommitténs
ledare/ au
Frida Lundmark
Ersättare
Håkan Nilsson
Ersättare
Anna Laurila
Ersättare
Jimmy Faltin
Ersättare
Anki Pettersson
Ersättare

Lorents Burman
Adjungerad ledamot
Kommunalråd

Evelina Fahlesson
Adjungerad ledamot
Kommunalråd

Åsa Karlsson
Adjungerad
ledamot
Riksdagsledamot

Rickard Carstedt Adjungerad ledamot
Regionråd
Wilma Fallgren Ahlström Adjungerad ledamot
SSU
 
facebook Twitter Email