Rapport från Kommunfullmäktige – 230613

Väder har varit i fokus i mina rapporter från fullmäktiges sammanträde och tisdagen den 13 juni bjöd på värme även om solen inte var framme på morgonen. Framåt förmiddagen började dock solen titta fram över Skellefteälven som flyter utanför Forumsalens fönster. En interpellation kring bostadsbyggande pågick samtidigt i talarstolen och i takt med att solen steg på himlen så växte talarlistan. Till sist konstaterades i alla fall nog ändå en viss konsensus. Vi behöver fler bostäder i kommunen, av alla sorter.

Morgonen inleddes som vanligt med interpellationer. Sara Keisu Lundh från Samhällsbyggnadsnämnden fick först berätta mer om kommunens produktion av biogas. Därefter var det Gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren som redogjorde för ett omfattade svar kring utbudet av gymnasieprogram i Skellefteå kommun.

Även Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman hade svar att avge. Dels handlade det om Skellefteå City Airport och etiska riktlinjer. Men också planering av villatomter där debatten blev rejält lång. Felicia Lundmark från Bygg- och miljönämnden kunde också ge klargöranden kring hur tillgången på villor ser ut i Skellefteå i en nationell jämförelse.

Efter en kort paus var det Iosif Karambotis tur att komma med svar kring hur Socialnämnden erbjuder stödverksamhet riktade till unga med missbruk i familjen. En minst sagt stor fråga som också krävde ett långt och omfattande svar. För det finns en hel del arbete som görs inom Socialförvaltningen för att möta den problematiken. Debatten blev också lång med många kloka inspel från såväl våra egna representanter som Linnea Öhman från Miljöpartiet som skrivit interpellationen som behandlades.

Våra representanter från Socialnämnden med stark hjälp från fler partikamrater fick mer att göra när planeringen för nytt vård- och omsorgsboende behandlades. Ett högt tonläge tyckte den samlade Alliansen som verkligen ville lägga på Socialdemokraterna att vi skulle tycka att frågan var känslig och at vi inte hållit vårt vallöfte. Svaren var dock tydliga från såväl Socialdemokrater som Vänsterpartister som deltog i debatten. Hur många boendeplatser vi behöver utgår från det faktiska behovet och underlag för hur stort det behovet är finns från socialförvaltningen. Att bygga fler platser än vi behöver är inte bara slöseri med skattepengar i byggkostnader men det innebär åratal av höga driftskostnader. Att bjuda ikapp med Alliansen om att bygga mest är vi inte intresserade av, det får de borgerliga representanterna pyssla med.

Efter lunch delades årets Mångfaldspris ut. Priset delades mellan två föreningar. Dels föreningen DHR(Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) som arbetar att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. Andra halvan av priset gick till nätverket Vän i Skellefteå som vill skapa möjligheter för människor med olika bakgrund att träffas.

Tack för ett väl genomfört sammanträde och trevlig sommar!
/Magnus, Politisk Sekreterare

facebook Twitter Email