Rapport från Kommunfullmäktige – 240227

När Kommunfullmäktige sammanträdde den 27/2 så blev det en fråga som verkligen hamnade i fokus. Miljö- och klimatprogram för Skellefteå kommun 2024-2030 var det aktuella ärendet och programmet antogs glädjande nog efter en lång debatt med väldigt tydliga skiljelinjer. För Sverigedemokraterna är det oklart kring klimatförändringar överhuvudtaget med lite olika budskap från olika ledamöter. Från Alliansen så anser man att klimatet är en viktig fråga, men däremot ska det inte göras några uppoffringar. Framför allt ska vi köra lika mycket bil, det ska inte kosta mer att köra bil och samhället verkar inte ska ställas om inom transportsektorn. Men lyckligtvis fanns det också rimliga röster som såg värdet i att staka ut en hållbar väg mot framtiden.

Men först handlade det om Skolan som diskuterades flitigt under morgonens interpellationsbehandling. Först handlade det om krisberedskap i skolan där såväl För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg som Gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren och Nämnden för support och lokalers ordförande Tomas Teglund samtliga fick redogöra för vilka planer och vilken beredskap som finns. En viss självkritik…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 240206

Dagordningen var lång i årets första Kommunfullmäktige 2024. Den stora punkten på dagordningen var planeringsförutsättningarna för budget och plan där också dagens tydligaste politiska nyhet kom. Sverigedemokraterna valde nämligen att rösta med Moderaterna för en sänkning av kommunalskatten. Tydligt att partiet visar att det är en borgerlig ekonomisk politik man företräder och att mer till de som har mest prioriteras över välfärd och stöd till de som har mindre.

Vi har sett ett flertal sammanträden med många interpellationer till kommunens nämnder och bolag men dagens dagordning var nog någon form av rekord. Inledningsvis var det precis som innan årsskiftet frågan om utskrivningsklara som lyftes. Diskussionen blir lite krånglig när den utgår från lite bristfälliga data som det dras slutsatser ifrån. Beskedet från Socialnämndens ordförande…

Läs mer
facebook Twitter Email