Bli medlem!

 

Tillsammans genomför vi roliga aktiviteter för att värva fler medlemmar.

Du kan bli en del i något stort!
Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och som medlem finns det massor av intressanta aktiviteter att delta i. Utbudet av verksamheter varierar i landet. Du väljer själv vad du vill delta i, eller så hittar du på egna idéer utifrån ditt eget engagemang.

Några exempel på hur du kan engagera dig

Gå med i din lokala förening

Över hela landet finns mängder med olika S-föreningar. Där samlas medlemmar från närområdet eller med samma intresse och diskuterar politik, deltar i utbildningar, kampanjar för olika frågor, arrangerar intressanta föredrag och seminarier samt gör roliga aktiviteter tillsammans.

Delta i studiecirklar

Det finns speciella studiecirklar riktade till nya medlemmar, men det finns också utbildningar som berör olika politikområden, som exempelvis jobb och näringsliv, utbildning samt välfärd. Om du saknar något ämne så finns det också möjlighet att föreslå en ny cirkel eller att starta en egen. Socialdemokraterna har också en studieportal där du kan ta del av allt studiematerial.

Vill du själv bli politiker?

Då kan du kandidera till olika förtroendeuppdrag. Som medlem kan man bli förtroendevald i en lokal nämnd, i kommunfullmäktige, i landstinget/regionen eller i riksdagen. När man är förtroendevald fördjupar man sig i en eller flera frågor och kan påverka politiken i det forumet man är invald i. Det finns också särskilda ledarskapsutbildningar för dig som är intresserad av ett förtroendeuppdrag.

Gå med i ett nätverk

I nätverk samlar man de i arbetarekommunen som är intresserade av att diskutera och jobba med en viss politisk fråga. Det kan t ex vara miljö-, arbetsmarknads- eller utbildningspolitik. Det är intresset som styr.

Anordna eller delta i seminarier

Seminarier är ett bra sätt att fördjupa sig i ett speciellt ämne. Till seminarierna kan man bjuda in forskare, politiker, journalister och andra intressanta föredragshållare.

Till sist: Träffa nya vänner och ha roligt!

Det är i positiva möten tillsammans med andra som de riktigt stora förändringarna sker. Du kommer att träffa många nya spännande människor och kanske få vänner för livet. Det är också en viktig sida av att vara medlem i Socialdemokraterna.

Om du inte redan tagit steget – bli medlem redan idag!
Har du funderingar kring din medlemsavgift eller autogirobetalning – klickar här!

facebook Twitter Email