Rapport från Kommunfullmäktige – 231128

Flera partier hade svårt att fylla sina platser i Kommunfullmäktiges bänkar i årets sista sammanträde. Troligen var det hårda vädret en stor bidragande faktor för många. En kort dagordning brukar ibland innebära snarare ett ännu längre möte då det finns utrymme för lite större utsvävningar för diskussionsivriga ledamöter. Så blev inte fallet den här dagen utan alla ledamöter kunde skickas hem för snöskottning redan strax efter två. En hel del hann dock avhandlas ändå!

Som vanligt var det interpellationer till olika nämndsordföranden som inledde dagordningen. Lång diskussion blev det kring utskrivningsklara patienter på Skellefteå sjukhus och hur kommunen lyckas med att ta hem de som är medicinskt färdigbehandlade. Den senaste tiden har det varit en tuff situation på sjukhuset med längre tider än vanligt för kommunen att kunna ta…

Läs mer

Lägesrapport: Vallöften – Kultur och Fritid 2

Att se till att fler skyddsvärda naturområden i Skellefteå Kommun verkligen får ett skydd har varit en prioriterad fråga när vi i Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet tagit fram vår politik för mandatperioden 2022-2026. FN:s globala mål om biologisk mångfald är att 30% av jordens yta ska skyddas. Förra året var andelen skyddad natur i Skellefteå…

Läs mer

Uttalande från Skellefteå Arbetarekommuns representantskap

Studiecirklar har sedan inledningen av 1900-talet varit en viktig del i förenings­livet, inte bara i politiska sammanhang, utan i hembygds­föreningar, fackföreningar och allehanda ändamål. Den SD-stödda regeringen skär nu ner med nästan en tredjedel av finansieringen till studieförbunden på tre år.

Att så drastiskt och omfattande skära ned hotar inte bara folkbildningen, utan även civilsamhället, lokalsamhället, kulturen och idrotten i vårt land. Studieförbunden är en självklar del i många svenskars vardag, som flexibelt kunnat möta varje tids behov. Studiecirklar spelar stor roll för folklig kultur – nära hälften rubriceras som estetiska, det vill säga skapande verksamhet inom…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 231107

Ärenden om försörjningskrav för arbetskraftsinvandring, motion om utbetalning av försörjningsstöd, samarbete med omsorgsprojekt samt en kärnkraftsplan för Skellefteå kommun gav samtliga långa talarlistor och debatter med rätt så högt tonläge. Från Socialdemokraterna är vi nöjda över att det inte inleds något arbete med att möjliggöra kärnkraft i Skellefteå. Sällan har väl en fråga så tydligt illustrerat att det gör skillnad vem som styr i kommunen. En framtid där Skellefteå Kraft fortsätter att sätta kommunen på kartan med förnyelsebar energi, eller en kärnkraftskommun.

Fullmäktiges sammanträde hade knappt ens hunnit börja innan debatten tog fart ordentligt. Ärendet var en interpellation kring nya försörjningskraven för arbetskraftsinvandring. Linnea Öhman från Miljöpartiet ställde frågan till Evelina Fahlesson som svarade för personalnämnden hur kommunen ser på de problem som de nya kraven skapar för kommunen. Företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet beskrev…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 231024

Kommunens anställda ska inte tvingas till angiveri i vår kommun. Det var det tydliga beskedet från kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman och många från S, V, MP och C höll med från talarstolen. Trams och överreaktion att ens ta upp diskussionen hävdade representanter från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Varför de skrivningar som finns i Tidöavtalet kring frågan är så viktiga eller vad de mer konkret betyder hade man dock inte många svar på. Snarast kändes det som att man inte riktigt ville diskutera frågan, eller tog den riktigt på allvar.

Dagen inleddes lugnt med en interpellation från Liberalerna kring elförsörjning som avverkades i en rasande takt. Men sedan tvärvände det med nästa interpellation kring en eventuellt kommande angiverilag. Talarlistan blev lång och debattens tonläge högt. Från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och även Centerpartiet så uttrycktes en tydlig ståndpunkt mot den lag som regeringen utreder och uttryckt…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 230927

Onsdagens Kommunfullmäktige hade bara en fråga på dagordningen. Men sam tidigt en minst sagt viktig sådan. Det var nämligen dags att ta beslut om budget för 2024 med plan ända fram till 2033. Och det var en historiskt stark budget som presenterades från oss Socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet. Anslagen till vård, omsorg, stöd och skola är stora, det är i första hand där vi vil satsa de resurser som utvecklingen i vår kommun skapar. Och investeringsnivåerna fram till 2033 är närmast ofattbara med nivåer upp emot 10 miljarder! Skellefteå tar sjumilakliv!

Lorents Burman, Evelina Fahlesson och Joakim Wallström inledde dagen med en omfattande redovisning av Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag. Satsningarna är som sagt många och stora, samtidigt som ordningen i kommunfinanserna är fortsatt god och trygg. Den starka tillväxt som en socialdemokratisk modell skapat i Skellefteå kommun ger ett utrymme till satsningar som såväl imponerar som…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 230926

Sista dagarna i september innebär två dagar av Kommunfullmäktige. Men innan onsdagens budgetförhandlingar så bjöd tisdagen på ett mer traditionellt sammanträde. Och temperaturen kändes rätt låg fram till att en motion kring kommunens näringslivspolitiska program dök upp på dagordningen. Talarlistan blev lång och tonläget rätt högt när oppositionen anklagade majoriteten för att inte ta Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat på tillräckligt stort allvar. Medan majoriteten i sin tur ansåg att oppositionen ger densamma en helt orimligt hög verkshöjd.

Interpellationer, beslutsärenden, motioner och frågor var som vanligt vad som fanns på dagordningen men till skillnad från tidigare under året var inte dagordningen lika lång och fullproppad med interpellationer. Men som vanligt var det interpellationerna till ordföranden i nämnder och bolag som inledde dagordningen. Framför allt handlade det om frågor kring beredskap från Liberalerna och…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 230829

På grund av att den politiske sekreteraren var bortrest på studieresa till EU-parlamentet i Bryssel och missade Kommunfullmäktiges sammanträde i augusti så blir det ingen rapport den här månaden. Däremot har vi i alla fall lite bilder att bjuda på. Dels en från Bryssel och sedan några från fullmäktige!
Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 230613

Väder har varit i fokus i mina rapporter från fullmäktiges sammanträde och tisdagen den 13 juni bjöd på värme även om solen inte var framme på morgonen. Framåt förmiddagen började dock solen titta fram över Skellefteälven som flyter utanför Forumsalens fönster. En interpellation kring bostadsbyggande pågick samtidigt i talarstolen och i takt med att solen steg på himlen så växte talarlistan. Till sist konstaterades i alla fall nog ändå en viss konsensus. Vi behöver fler bostäder i kommunen, av alla sorter.

Morgonen inleddes som vanligt med interpellationer. Sara Keisu Lundh från Samhällsbyggnadsnämnden fick först berätta mer om kommunens produktion av biogas. Därefter var det Gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren som redogjorde för ett omfattade svar kring utbudet av gymnasieprogram i Skellefteå kommun. Även Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman hade svar att avge. Dels handlade det om Skellefteå City…

Läs mer

Rapport från Kommunfullmäktige – 230530

En starkt lysande sol gav smått falska förhoppningar för det var en kylig dag som väntade på morgonen inför Kommunfullmäktige den 30/5. Precis som föregående sammanträde var dagordningen tydligt präglad av en anstormning av interpellationer. Flera nämndsordföranden hade sitt att göra med att besvara alla de frågor som kommit in.

Iosif Karambotis var en av de ordföranden som var minst sagt aktiv i talarstolen under förmiddagen. Interpellationerna gällde allt från LVU, civilt försvar, hemtjänstindex, färdtjänst med mera. Stora frågor och många frågor innebär långa svar och Iosif hade minst sagt fullt upp med att redovisa allt det arbete som görs inom Socialnämndens verksamheter. Samtidigt kan…

Läs mer
facebook Twitter Email