Pressmeddelande

Uttalande angående Rysslands angrepp på Ukraina.

Skellefteå Socialdemokratiska Arbetarekommun ser med bestörtning på Rysslands oprovocerade aggression gentemot Ukraina och det ukrainska folket.

Vi ser med avsky hur en liten maktelit krossar framtidshoppet för människor och familjer och med våld kväva friheten för människor.

Socialdemokraterna i Skellefteå fördömer i starkaste ordalag Rysslands agerande och attack mot alla länders demokrati och självbestämmande.

Socialdemokratin har sina djupaste rötter i övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. När friheten och demokratin ifrågasätts är det allas vår plikt att försvara den.

I denna mörka stund står vi solidariska med Ukrainas folk och uppmanar alla att på lämpligt sätt stötta det ukrainska folket.

Skellefteå Socialdemokratiska Arbetarekommun
2022-02-28

Eventuell kontakt sker med:
Olof Nyström, ordförande
070-3951804

facebook Twitter Email