BIld av Dan/Kelli Oakley från Pixabay

Budget 2021-2025

Skellefteå står inför samma utmaningar som resten av Sverige och Europa - men vi har en stor fördel då vi växer så det knakar och företag efter företag väljer vår kommun för nyetablering.

Vi har en god utveckling i Skellefteå trots Covid-19.  Vi har:

 • En historiskt hög sysselsättning, trots en viss ökning av arbetslösheten till följd av pandemin
 • Ett fortsatt växande, vi närmar oss sakta men säkert vår vision om 80 000 invånare år 2030
 • …och vi investerar mest per invånare i hela Sverige. Intresset för Skellefteå som plats är idag oerhört stort!

(Lägg in text kring hur viktigt det varit med en Socialdemokratisk regering som tillskjutit medel till kommunerna. )

Vi investerar mest i våra invånare och det utökade driftutrymmet går till våra kärnverksamheter – skola, vård och omsorg. 
Under 2021 har vi 184 miljoner kronor att fördela ut till verksamheter för fortsatt drift. Vi fortsätter också investera för den framtida samhällsomvandlingen. 

Vi ser till att ge driftförstärkningar till de prioriterade kommunala verksamheter 

 • 47 miljoner till äldreomsorgen i förstärkningar för driften
 • 20 miljoner till övrig vård och omsorg, däribland förstärkt anslag för att kunna ta emot nya ansökningar om trygghetsboenden. 
 • 56 miljoner till skola, För och grundskolan och gymnasienämnden  

De viktigaste planerade investeringar i budgeten för 2021 och planperioden fram till 2025 är:

 • Renovering av Furuskolan i Jörn (Kommer inte ihåg summorna för detta)
  Paviljong till Hjoggböleskolan (Kommer inte ihåg summorna för denna) 
 • 3,8 miljarder på infrastruktur
 • 56 miljoner på belysningsanläggningar på landsbygden (Avsatt investering är en start för att komma igång med reinvesteringen av belysningar) 
 • 600 miljoner på uppbyggnad av norra Sveriges logistikcentra med stora satsningar på en fossilfri hamn
 • 30 miljoner på driftsatsning för Kulturen med bland annat avgiftsfri kulturskola från januari 2021
 • 227 miljoner till Karlgårdsbron 

Boendet – en social rättighet
För Socialdemokraterna är rätten till en bostad en social rättighet och vi satsar stort på att nå upp till 5000 nya bostäder fram till 2025. Vi har jobbat hårt för att få fler aktörer på marknaden och det gläder oss att SBB som nytt fastighetsbolag i Skellefteå satsar på att bygga 1500 nya lägenheter.  SKEBO har nu nya muskler och står redo att bygga fler lägenheter, det gör även fler företag. För oss är det därför självklart att vårt nästa steg är att arbeta för en snabbare och effektivare processer för ökat bostadsbyggande.
Vi ska även hålla bostadsgarantin för våra studenter och ökar därför även anslaget för studentlägenheter. 

Vi tar inga onödiga lån
Vi 
investerar totalt 27 miljarder kronor i vår kommun för våra invånare – och investeringarna sker med egna medel till över 80 %.
Vi vill satsa hållbart och med en långsiktig finansieringsplan, vilket innebär att vi även behöver hushålla med pengarna och till en viss del måste prioriteringar ske för att säkra välfärden och stärka skolan, vården och omsorgen. Vi tar ansvar för dagens kostnader och skjuter det inte på framtida generationer. Vi satsar på det som är viktigt för våra invånare, för att lägga grunden för vår växande kommun – och vi gör det hållbart!

Här kommer budgeten, den är behandlad i Kommunstyrelsen och ska beslutas i Kommunfullmäktige den 26 november.

Vi yrkade på tre  tilläggsuppdrag:

 • Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnden får till uppdrag att innan juni 2021 presentera förslag till lokaliseringar av nytt vård- och omsorgsboende.
 • Kommunstyrelsen tillsammans med För- och grundskolenämnden får till uppdrag att arbeta fram förslag till lokaliseringar för framtida förskolor i kommande översiktsplan. Uppdraget är att utgå från till kommande näringslivsexploateringar och växande kommun.
 • Nämnden för support och lokaler får tillsammans med För- och grundskolenämnden till uppdrag att arbeta fram förslag på flexibla förskolelokaler som kan sättas i drifts snabbare än ca två år. Lokalerna ska vara utformade utifrån god standard för barnen och medarbetarna. Syftet är att hitta lösningar som inte blir för kostsamma för verksamheten.

Läs hela budgeten här!

facebook Twitter Email