Överallt i Skellefteå ser man lyftkranar

Fastighetsaffär…

🌹 Vi har satt ett tydligt politiskt mål på 5000 nya bostäder fram till 2025. Idag kan vi presentera en ny aktör som kommer att investera i ytterligare 1500 lägenheter motsvarande tre miljarder här i Skellefteå kommun. Detta tar oss en bra bit närmare målet🌹

Utflyttningens trender vänder i Skellefteå. Tusentals nya jobb växer fram, vilket kräver tusentals nya bostäder för tusentals nya innevånare. Det byggs bostäder på flera platser idag, men sammantaget räcker inte dagens byggtakt till för att möta upp utvecklingen.

Att påverka bostadsbranschen har varit en av viktigaste men också en av de svårare utmaningarna vi Socialdemokrater arbetat med. Idag presenteras en nyhet som säkerställer befolkningsförsörjningen, säkerställer beslutade och kommande investeringsbesked, ger oss en ny aktör på bostadsmarknaden, skickar nödvändiga signaler till fastighetsbranschen samt skapar förutsättningar för SKEBO att bygga fler hyresrätter.

Det handlar om en fastighetsaffär, värd över 4 miljarder, som är ett resultat av ett strategiskt arbete som drivits av oss Socialdemokrater. En för oss ny aktör, Samhällsbyggnadsbolaget SBB, förbinder sig att bygga bostäder för minst 3 miljarder i Skellefteå kommun. Detta är ett av de större investeringsbesked bostadsbranschen sett på många år. Det är också glädjande att konstatera att det nu planeras för bostadsbyggande även i exempelvis Skelleftehamn, Bureå och Kåge

Viktiga utgångspunkter för oss Socialdemokrater i den här affären och som vi också med;

  • Säkerställa sociala lägenheter/kontrakt  
  • Långsiktiga hyreskontrakt för kommunala verksamheter/ vård-och omsorgsboende
  • Säkerställa kö-poäng 
  • Långsiktigt ägande av hyresrätter/allmännyttigt bolag
  • Krav på stor volym av nyproduktion i och utanför Skellefteå
  • Projekten ska stå färdiga inom 5 år

Allmännyttan har en viktig roll i vår kommun för att bidra med bra och tillgängliga hyresrätter i hela kommunen. SKEBO har haft stor betydelse för bostadsbyggandet under senare år och den här affären ger SKEBO än större möjligheter att finnas med som en aktör att förverkliga ambitionen om 5000 nya bostäder i Skellefteå kommun fram till år 2025.

Den röda tråden, för oss socialdemokrater är och kommer alltid att vara att våra invånare ska känna en framtidstro och trygghet att omfattas av en god välfärd. Det är tillsammans, vi kommer framåt! Tack vare alla goda krafter, vår gemenskap och myllret av idéer befinner vi oss just nu i en kommun som just nu kan vara en av världens mest spännande platser att befinna sig på.

Annamaria Hedlund Ordförande Socialdemokraterna Skellefteå.

Lorents Burman (s) Kommunalråd

Evelina Fahlesson (s) Kommunalråd

Harriet Classon (s) Ordförande SKEBO

facebook Twitter Email