Ordförande har ordet, nummer 1 oktober 2019

Ordförande har ordet…

Skellefteå Arbetarekommun börjar nu med ett nytt brev till medlemmarna - Ordförande har ordet, där Annamaria Hedlund skriver om partiet lokalt.

Det är tänkt att Ordförande har ordet är något som kommer gå ut till medlemmarna ungefär 8-10 gånger per år.

För att läsa hennes brev tryck på länken:

I första numret har Annamaria bland annat tydliggjort var Socialdemokraterna Skellefteå står politiskt i vissa medialt aktiva frågor.
Hon önskar även tips och idéer för kommande nummer.

facebook Twitter Email