Ny Styrelse i Skellefteås Arbetarekommun

Avgående ledamöterna Daniel Ådin, Rickard Carstedt, Tomas Teglund och Janeth Lundberg och framför Östen Lövgren. Saknas på bilden gör Mattias Åman, Ann Åström, Felicia Lundgren och Pierre Lidström.

Östen Lövgren sa redan när han tillträdde vid årsmötet 2018 att han planerade ett år som ordförande. Under året har han arbetat med strukturer inom styrelsen, ett val i högt tempo som tycktes dra ut i en evighet. Han har även varit del i den grupp som arbetat ihop en överenskommelse med Vänsterpartiet i Skellefteå.

Vi i Skellefteå Socialdemokratiska Arbetarekommun har verkligen uppskattat hans energi, glädje och förmåga att strukturera upp rutiner och samarbeten.

Ny styrelse
Nu är det dags för en ny styrelse. Vid årsmötet 2018 beslutade att en ändring skulle ske gällande antalet styrelseledamöter – från 11 skulle man bli 9. Som en del i den processen ställde alla ledamöter sina platser till förfogande. Många valde också att inte ställa upp för omval eftersom man fått nya utmaningar efter valet.

Arbetarekommunens nya ordförande blev Annamaria Hedlund, rektor vid Medlefors Folkhögskola. Hon har många år med arbetarrörelsens grunder bakom sig och enorma kunskaper i bagaget och ser fram emot utmaningen att leda Arbetarekommunen framåt.

Valberedningen har haft en stor utmaning med många väl kvalificerade kandidater men Årsmötet var i stort sett enig med deras förslag.

Den nya styrelsens laguppställning:
Ordförande: Annamaria Hedlund
Kassör: Tomas Andersson
Sekreterare: Maria Granskär
Vice ordförande samt ledare för aktivitetskommittén: Evelina Fahlesson
Facklig-Politisk ledare: Jimmy Faltin
Studieorganisatör: Magnus Nilsson
Ledare för kommunikationskommittén: David Wiksten
Ledamot: Sara Keisu
Ledamot: Erik Vikström
Ersättare: Maja Lundström
Ersättare: Olov Nyström
Ersättare: Jonna Lundgren
Ersättare: Kenneth Andersson
Ersättare Farzana Khatibi

 

facebook Twitter Email