Bygga & Bo i Skellefteå Kommun

550 bostäder har byggts de senaste 4 åren. Just nu byggs lika många och över 1.000 bostäder är i planeringsskedet. Rekreationsområden som bryggarbacken och torget i Bureå och alla förskolor i stan såväl i Byske, Bureå och den i Burträsk som vi nu ska bygga gör att hela vår kommun mår väl.

Fler ska få chansen att flytta till sin första lägenhet eller bygga sitt drömhus och fler trygghetsboenden är viktiga för våra äldre. Vi vill införa sänkt avgift för byggande av permanentboende på landsbygden. Både för att öka byggnationerna men också för att öka attraktiviteten. Bostadsgaranti för Skellefteås studenter är en viktigt nyckel för att locka fler unga till vår stad.

Vi har minskat handläggningstiden för bygglov från 18 till 5 veckor vilket har bidrag till ett snabbare bostadsbyggande samt att fler har valt att ta steget att bygga och förverkliga sin dröm.

Låt oss skapa framtidens Skellefteå tillsammans, en kommun för alla åldrar, ursprung och plånbok.

facebook Twitter Email