Äldreomsorg i Skellefteå kommun

Skellefteå är en av Sveriges bästa platser att leva o bo i. Här finns tryggheten och möjligheten att kunna åldras med en äldreomsorg som går att lita på.

56 trygghetsboenden har byggs i Burträsk och Lövånger de senaste åren, 20 stycken byggs just nu i Skelleftehamn och fler ska det bli. Vi påbörjar nu bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 platser på Eriksberg.

Våra äldre ska få bibehålla ett socialt liv med bra måltider, fysiska aktiviteter och tillgång till en professionell vård och omsorg. Dom anhöriga ska ges stöd och möjlighet att forma den hjälp som behövs tillsammans med de äldre utifrån deras behov. Den nya välfärdstekniken ska underlätta men inte ersätta den varma handen.

Låt oss skapa framtidens Skellefteå tillsammans, en kommun där alla ska kunna leva ett trivsamt liv och åldras med värdighet.

facebook Twitter Email