Kommunfullmäktige – Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Ta chansen att hänga med i dagens kommunfullmäktige.

Se direkt här WebTV.
Eller lyssna på radio.

facebook Twitter Email