Skellefteå Arbetarekommun vill att Sverige skriver på FN:s konvention mot kärnvapen

Den 22 januari i år blev FN:s kärnvapenförbud en juridisk bindande del av folkrätten. Det är en historisk överenskommelse som 51 länder hittills har ratificerat och 86 stater skrivit på. Det ökar trycket mot kärnvapenstater och mänskligheten kommer att se med tacksamhet på de stater som gått före och fördömt kärnvapen. Sverige har däremot ännu inte skrivit under avtalet, trots att de från början var med och utformade det.

Avtalet innebär att kärnvapen för första gången kommer att vara förbjudna under internationell lag. Det är det sista massförstörelsevapnet som blir förbjudet. Det är ett stort steg framåt för världen och organisationer som jobbar aktivt med frågan så som svenska FN-förbundet och den globala folkrörelsekoalitionen Ican menar att avtalet bör skrivas under om man verkligen vill ha en nedrustning.

Motståndet från kärnvapenstaterna har varit stort och bland annat USA försöker pressa stater att inte stödja avtalet. Inte heller Frankrike, Nordkorea eller Ryssland har signerat avtalet. När även Sverige väljer att inte signera blir signalen att vi ställer oss på samma sida som de länder som har kärnvapen. Indirekt innebär det också att vi accepterar att det finns massförstörelsevapen i närheten av våra gränser. Det kan vi inte godta. Undfallenhet mot stormakter kan aldrig leda till en säkrare värld.

Sverige har en stolt historia av att säga nej till massförstörelsevapen och en lång tradition av att bedriva en aktiv nedrustningspolitik. Stora delar av det svenska och globala civilsamhället har i många år mobiliserat för kärnvapenförbud. Det här är första gången i svensk historia som Sverige inte går med på ett nedrustningsavtal. Det innebär att en stor riktningsförändring skett i den svenska utrikespolitiken. Sverige har tidigare kallats en humanitär stormakt. Att avstå från en signering är ett tydligt steg i motsatt riktning.

Skellefteå Arbetarekommun anser att Sverige skall ansluta sig till FN-avtalet. Det skulle ligga i linje med klassisk svensk nedrustningspolitik och har stöd hos 4 av 5 svenskar. Det är en viktig signal och ett viktigt steg mot en fredligare och säkrare värld.

facebook Twitter Email