Monicas tankar i Corona tider

Hur har våra medlemmar det i dessa Corona-tider?

Hur påverkas vardagen, och vad tänker de kring ett starkt samhälle? Monica Widman-Lundmark delar med sig av sina tankar ?

-Vanligtvis är jag en ganska obrydd person. Kollar inte efter utrymningsvägar när jag är på ett nytt ställe och tänker att ett brandlarm troligen bara är en övning. Men det här viruset skrämmer mig på ett sätt som få andra saker gör. Och ändå har jag förmånen att bo i en del av världen där rent vatten inte är en bristvara och det finns en sjukvård för alla oavsett ekonomiska resurser. Jag har ett varmt hus att bo i, det finns mat, jag har ett arbete och framförallt jag har förmånen att vara frisk. Så vad är det då? Ja, förmodligen känslan av att inte ha kontroll, inte kunna påverka. Och givetvis att inte kunna träffa de som är de viktigaste på samma enkla och självklara sätt som tidigare. Vi var några vänner som träffades på en digital middag här om kvällen…jättekul, men ärligt talat lite som att torrsimma. En vet hur en gör, men det blir ändå något helt annat på riktigt. Och jag längtar efter att kramas!!! ?

-Det starka samhället behöver
en välfärd för alla! Där tillgången till välfärdens tjänster inte är beroende av hur stor din försäkringspremie har varit eller hur stor din förmögenhet är. Ett starkt samhälle stöttar dem som står längst ifrån makt och inflytande. Ett exempel på hur vi inte lyckades särskilt bra den här gången är hur oacceptabelt lång tid det tog innan information om skyddsåtgärder fanns tillgängliga på flera språk eller på andra sätt än skrivet, när vi vet att det finns ett stort antal personer i landet som behöver det.
Att vi har en ordning där politiker fattar beslut baserade på expertmyndigheters rekommendationer snarare än populistiska utspel. Vi behöver också värna tillgången till fri press och media för att inte falska nyheter ska trycka undan den information som vi alla behöver få.
Men ett starkt samhälle är också det samhället där vi bryr oss om och hjälper varandra, göra något lite extra. Som till exempel att som volontär vara med och tillverka skyddsutrustning eller erbjuda sig att handla till den som bör undvika att själv gå till affären. I det sk folkhemstalet sa Per Albin Hansson ”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage.”
Så tänker jag att vi ska ta oss vidare efter denna period… ?

facebook Twitter Email