Viktig information om Socialdemokraterna Skellefteås årsmöte!

Information från styrelsen med tanke på Coronaviruset och Skellefteå AKs årsmötet den 23/3 kl. 18:30 på Medlefors. Inga nya rekommendationer eller någon ny information angående Coronaviruset har i skrivandets stund tillkommit, utan vi följer fortsatt de rekommendationer som regeringen har ställt angående större folksamlingar och möten.

Styrelsen har diskuterat frågan och vill genomföra ett koncentrerat och nedkortat årsmöte, vilket bland annat innebär att information om Kulturhuset flyttas till ett repskap framöver och att underhållningen utgår. En del andra punkter på dagordningen kan komma att bordläggas till ett senare tillfälle.

Skellefteå AK har ett par angelägna val att genomföra bland annat till Styrelsen, samt till Kommunalråd och gymnasienämnd som måste genomföras innan kommunfullmäktige kan gå till beslut den 31/3.

  • Fika kommer inte heller att serveras i anslutning till mötet, med syfte att hålla mötestiden så kort som det går.
  • Har ni någon symptom stannar ni hemma.
  • Tillhör ni någon riskgrupp så uppmanar vi er att följa rekommendationerna från läkare och myndigheter.

 

Vi befinner oss i en speciell situation och vi får hantera det efter bästa förmåga tillsammans.

I övrigt får vi hoppas att alla håller sig friska!
Och till ni som kommer på årsmötet 23/3 på Medlefors, så får vi önska er varmt välkomna. /Styrelsen

Mer information finns kring Coronaviruset och rekommendationer finns på:

https://regionvasterbotten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.krisinformation.se/

facebook Twitter Email